LAKIKLINIKKA

Hankintadirektiivien

välitön oikeusvaikutus alkoi jo

Kansallisia hankintalakeja on valmisteltu jo vuosia, mutta niiden voimaantulo on viivästynyt. Alun perin uusien lakien tuli olla voimassa 18.4.2016 alkaen, joll…