sote-palvelut

Lihominen

laskuun

Noin kaksi kolmasosaa suomalaisista työikäisistä miehistä ja lähes puolet naisista on vähintään ylipainoisia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tavoitteena on kääntää kansan lihominen laskuun…