sote-palvelut

Perhehoidosta ratkaisu

vanhustenhoitoon?

Uusi perhehoitolaki tuli voimaan, mutta ikäihmisiä hoidetaan perheissä vielä vähän.

Ikäihmisten määrä lisääntyy ja heidän hoitamisestaan koituvat kustannukset kasvavat…