sote-palvelut

Ulkopuolisuus synnyttää

radikalisoitumista

Helsingin kaupunki ja väkivaltaisen radikalisoitumisen kanssa tekemisiin joutuneet ihmiset ja ryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä estääkseen väkivallan leviämistä.…