Kirjavat korvaukset poliitikoille

Perinteisen palkkio per kokous ‑järjestelmän tilalle on kunnissa tullut koko joukko erilaisia kokous- ja vuosipalkkioita, ansionmenetys- ja kulukorvauksia sekä osa- ja kokopäiväisiä luottamustehtäviä.

eero karisto

Palkkiokäytäntöihin vaikuttaa se, että perinteisten kokousten rinnalle on tullut virallisia ja epävirallisia neuvotteluja, edustustilanteita, strategia- ja budjettiseminaareja, kuntalaistapaamisia, informaatiotilaisuuksia ynnä muita.

Vuosipalkkiot on kehitetty korvaamaan osaksi työtä, jota keskeiset luottamushenkilöt tekevät kokousten ulkopuolella. Vuosipalkkiot ovat yleistyneet, mutta niitä saa vain osa luottamushenkilöistä eikä se voi kattaa kaikkea kokousten ulkopuolista työtä.

Aluksi vuosipalkkioita maksettiin hallitusten puheenjohtajille, sitten puheenjohtajistoille ja valtuuston puheenjohtajille. Nykyisin niitä maksetaan vaihtelevasti suurimmissa kunnissa myös lautakuntien puheenjohtajille ja hallituksen jäsenille.

Seuraavalla portaalla ovat päätoimiset ja osa-aikaiset luottamushenkilöt.

Palkkioissa on suuria vaihteluja

Kuntaliitto selvitti kuntien palkkio- ja korvauspolitiikkaa tällä valtuustokaudella.

Yleinen linja on, että palkkioitten suuruus korreloi kunnan koon kanssa, mutta samankokoisissa kunnissa voi olla suuria vaihteluja.

Selkeyden vuoksi palkkio- ja kulukorvauskäytäntöihin kaivataan yhtenäisiä käytäntöjä. Toisaalta törmätään kunnalliseen itsehallintoon – kuten aina kun toivotaan, että ihmiset olisivat samassa asemassa asuinkunnasta riippumatta.

Tyytymättömyyttä herättää joillakin paikkakunnilla se, että kunnan omistamilla yhtiöillä voi olla omat palkkiosääntönsä. Ne ovat usein avokätisempiä kuin kunnan omat palkkiot.

Hoitokulut kuitin mukaan tai ilman

Useissa kunnissa maksetaan korvaus lasten hoitamisesta aiheutuvista kuluista. Jotkut kunnat korvaavat sen tositetta vastaan, mutta joissakin kunnissa riittää ilmoitus.

Korvaus voi herättää tyytymättömyyttä muissa luottamushenkilöissä. Epäillään, että korvaus nostetaan, vaikka lasta hoitaisikin kotona toinen vanhemmista tai joku muu perheenjäsen.

Matkakustannuksia kokouksiin maksetaan joissakin kunnissa laskun mukaan.

Joissakin kaupungin palkkatoimisto voi selvittää pyytämättä kokousmatkojen kilometrimäärät ja maksaa kilometrikorvauksen automaattisesti samalla kun kokouspalkkiotkin. Se on nopeampaa ja vaatii vähemmän byrokratiaa kuin matkalaskujen käsittely, tarkastaminen, hyväksyminen ja maksatus.

Joissakin kunnissa luottamushenkilöt voivat käyttää taksia tietyin kriteerein.

Voiko kunnan koneella pelata?

Keskeisille luottamushenkilöille syntyy tehtävän hoitamisesta kuluja samalla tavalla kuin työasioissa. Tarvitaan paljon puhelinta. Kokoukset muuttuvat kiihtyvään tahtiin sähköisiksi.

Lähtökohta voi olla, että luottamushenkilöllä on kunnan puolesta liikkuva laajakaista ja kone luottamustehtävän hoitamiseen.

Joskus se kone toimii kätevästi henkilön ainoana koneena tai ainakin myös muussakin käytössä – aivan kuin työsuhteen mukana tullut kone. Sitten tulee eteen rajanveto siitä, mitä ohjelmia koneeseen voidaan asentaa ja voiko sillä pelata pelejä.

Luottamushenkilöille korvataan myös ansionmenetys. Esimerkiksi Helsingissä korvaus on korkeintaan 37 euroa, jos luottamushenkilö voi esittää riittävän selvityksen. Luottamushenkilölle maksetaan 23 euron korvaus, jos hän vakuuttaa, että menetys on tapahtunut. Tämä koskee esimerkiksi yrittäjiä.

Joensuussa ansionmenetys korvataan 40 euroon asti tunnilta todistuksen perusteella ja 15 euroa pelkän vakuutuksen mukaan.

Joissakin suurissa kunnissa maksetaan kiinteää kulukorvausta myös ilman tositteita.

Joustoa ja luottamusta

Joensuun kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Eila Heinonen, sd., on malliesimerkki siitä, miten julkisen sektorin työntekijä pystyy osallistumaan kuntapolitiikkaan, kun työnantaja suhtautuu positiivisesti ja luottamus toimii.

Heinonen työskenteli kuntayhtymän palveluksessa mielenterveyshoitajana, mutta jäi eläkkeelle huhtikuun alussa.

Hän kertoo, että luottamustehtävän hoitaminen on koko ajan ollut helppo sovittaa yhteen työn kanssa. Hän pystyi itse vaikuttamaan työn kalenterointiin.

- Kaikki luottamustehtäviin liittyvät asiat olen pystynyt hoitamaan mitä on pitänyt. Mutta se on kyllä edellyttänyt omaa rajanvetoa eli harkintaa siinä, mihin osallistuu ja myös työasioitten suunnittelemista.

Taustalla oli työnantajan yleiset ohjeet ajankäytöstä luottamustehtävien hoidossa.

- Käytännössä yksittäisten tuntien osalta tein ilmoituksen esimiehelle. Koko työvuoron kestävän luottamustehtävän osalta anoin palkattoman virkavapaan, jonka hain tilanteen mukaan joko etu- tai jälkikäteen. Ansionmenetystodistuksella sain korvauksen kaupungilta, Heinonen kertoo. ♦

Faktat

Palkkiot vaihtelevat

Valtuuston kokouspalkkio on keskimäärin 70 euroa.

Valtuuston kokouspalkkioiden vaihteluväli on 15,15 euroa (Vehmaa) − 335 euroa (Helsinki).

Valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on keskimäärin 2 006 euroa.

Hallituksen jäsenen kokouspalkkio on keskimäärin 70 euroa.

Hallituksen kokouspalkkioitten vaihteluväli on 15,15 euroa (Vehmaa) – 300 euroa (Espoo).

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on keskimäärin 2 500 euroa.

Muiden elinten kokouspalkkio on keskimäärin 54 euroa.

Muiden elinten kokouspalkkioiden vaihteluväli on 17,70 euroa (Vehmaa) – 225 euroa (Espoon palveluliikelaitoksen johtokunta).

Lähde: Kuntaliitto

Faktat

Palkkiot vaihtelevat

Valtuuston kokouspalkkio on keskimäärin 70 euroa.

Valtuuston kokouspalkkioiden vaihteluväli on 15,15 euroa (Vehmaa) − 335 euroa (Helsinki).

Valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on keskimäärin 2 006 euroa.

Hallituksen jäsenen kokouspalkkio on keskimäärin 70 euroa.

Hallituksen kokouspalkkioitten vaihteluväli on 15,15 euroa (Vehmaa) – 300 euroa (Espoo).

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on keskimäärin 2 500 euroa.

Muiden elinten kokouspalkkio on keskimäärin 54 euroa.

Muiden elinten kokouspalkkioiden vaihteluväli on 17,70 euroa (Vehmaa) – 225 euroa (Espoon palveluliikelaitoksen johtokunta).

Lähde: Kuntaliitto