KUNTALEHTI UUTISET

Tuoreimmat kuntauutiset osoitteessa Kuntalehti.fi

Matikainen ja Reina

loppusuoralla Kuntaliittoon

Janakkalan kunnanjohtaja Tanja Matikainen ja Kanta-Hämeen maakuntajohtaja Timo Reina ovat loppusuoralla ehdolla Kuntaliiton varatoimitusjohtajaksi. Valinta tehdään Kuntaliiton hallituksessa 25.5.

Matikainen on oikeustieteen tohtori ja hallintotieteiden lisensiaatti, ja Reina varatuomari ja oikeustieteen maisteri.

Tehtävää haki kahdeksan henkilöä. Paikka tuli avoimeksi, kun Kuntaliiton pitkäaikainen varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen valittiin toimitusjohtajaksi Kevaan. Hän aloitti työnsä Kevassa toukokuun alussa.

Varatoimitusjohtajan tehtäviin kuuluvat muun muassa yhdyskunta-, tekniikka- ja ympäristöasiat, alue- ja elinkeinoasiat sekä EU:n rakennepolitiikka, työllisyys- ja maahanmuuttoasiat.

Myös kuntatalous, työmarkkina- ja henkilöstöasiat sekä liiton edunvalvonta ovat varatoimitusjohtajan työtä.

Tanja Matikainen

Timo Reina

Kiistellystä korkotukimallista

syntyi lakiesitys

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:n – KOVAn kritisoimasta asuntotuotannon 10 vuoden korkotukimallista on valmistunut lakiesitys. KOVAn mukaan uusi välimalli uhkaa jättää pitkän korkotuen oman onnensa nojaan.

Uudessa korkotukimallissa tuen ja rajoitusten suhde on selkeästi parempi kuin 40 vuoden korkotukijärjestelmässä, muun muassa kuntien asuntoyhtiöitä edustavassa KOVAssa katsotaan.

Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 13. toukokuuta. Esitys on osa hallituksen kärkihanketta asuntorakentamisen lisäämiseksi.

Tukimalli monipuolistaisi hallituksen mukaan valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon rahoitusvaihtoehtoja ja lisäisi kohtuuvuokraisten asuntojen tarjontaa kasvukeskuksissa. Malliin liittyisi valtion takaus, ja se olisi avoin kaikille tukiehdot täyttäville ja niihin sitoutuville toimijoille.

Esitys pohjautuu selvitysmies, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahden ehdotukseen, joka valmistui marraskuussa 2015.

Tarkoitus on, että hallituksen esitys käsitellään eduskunnassa valtion toisen lisätalousarvioesityksen yhteydessä. Tällöin laki voisi tulla voimaan 1.8.2016.

Helsinki ja Lappeenranta

palkittiin ilmastotyöstä

Helsingin ja Lappeenrannan kaupungit palkittiin ansiokkaasta ilmastotyöstä. Kuntaliitto myönsi palkintojen lisäksi

henkilökohtaisen kunniakirjan ympäristöministeriön neuvottelevalle virkamiehelle Pirkko Heikinheimolle.

Helsingin kaupunki sekä sen eri virastot ja liikelaitokset ovat tehneet pitkäjänteistä ja monipuolista työtä ilmasto- ja energiakysymyksissä, palkintoperusteluissa todetaan.

Lappeenrannan kaupunki on tehnyt vaikuttavaa ilmastotyötä useita vuosia. Lappeenranta on ollut mukana Kuntien ilmastokampanjassa vuodesta 2000 ja liittyi Hinku-kuntien joukkoon 2014. Lisäksi kaupunki on liittynyt työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimukseen. Sopimuksen toteuttaminen on edellä tavoitteistaan.

Helsinki ja Lappeenranta

palkittiin ilmastotyöstä

Helsingin ja Lappeenrannan kaupungit palkittiin ansiokkaasta ilmastotyöstä. Kuntaliitto myönsi palkintojen lisäksi

henkilökohtaisen kunniakirjan ympäristöministeriön neuvottelevalle virkamiehelle Pirkko Heikinheimolle.

Helsingin kaupunki sekä sen eri virastot ja liikelaitokset ovat tehneet pitkäjänteistä ja monipuolista työtä ilmasto- ja energiakysymyksissä, palkintoperusteluissa todetaan.

Lappeenrannan kaupunki on tehnyt vaikuttavaa ilmastotyötä useita vuosia. Lappeenranta on ollut mukana Kuntien ilmastokampanjassa vuodesta 2000 ja liittyi Hinku-kuntien joukkoon 2014. Lisäksi kaupunki on liittynyt työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimukseen. Sopimuksen toteuttaminen on edellä tavoitteistaan.