sote

Kuntien sote-kus tan nukset nousivat viime vuonna 3,5 pro senttia

KUNTALEHTI

Suurimpien kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteenlasketut kustannukset nousivat vuosina 2014–2015 keskimäärin 3,5 prosenttia, käy ilmi Kuntali…