sote

Kyber ri kol li set ja bu git uh kaa vat sai raa loi ta

Hajanainen osaaminen kyberturvallisuudessa ja heikosti tietosuojatut järjestelmät kaipaavat Viestintäviraston mukaan huomiota terveydenhoidon organisaatioissa.

ville mie…