Eroa haluavan oltava itse aktiivinen

Luottamushen­kilön kausi jatkuu auto­maat­tisesti

Kunnallisten luottamushenkilöelinten toimikauden jatkuminen puoli vuotta tavanomaista pitemmäksi ei ainakaan toistaiseksi ole aiheuttanut hämmennystä.

Eero Karisto

Kuntaliitto lähetti kunnille kuntalain vahvistamisen jälkeen viime vuoden huhtikuussa yleiskirjeen uudesta kuntalaista. Siinä käytiin läpi myös kauden jatkumiseen liittyvät säädökset.

Kuntaliitto muistuttaa kuntia hyvissä ajoin, että ne informoisivat asiasta luottamushenkilöitä, toteaa liiton lakimies Tarja Krakau.

Kun kuntavaaleja siirrettiin syksystä huhtikuuhun ja toimikauden vaihtuminen siirtyi puoli vuotta eteenpäin, lähdettiin siitä, että nykyiset luottamushenkilöt jatkavat puoli vuotta pitempään.

Valtuutettujen kausi vaihtuu 1. kesäkuuta ja muiden luottamushenkilöiden sitten kun uudet on valittu, kertoo valtiovarainministeriön (VM) kuntaosaston lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää.

Luottamushenkilöiltä ei siis erikseen kysytä jatkamisesta tai eroamisesta. Kuntalain uudistamisen siirtymäsäädöksissä määritetään luottamushenkilölle ilmoitusvelvollisuus, mikäli hän ei halua jatkaa tehtävän hoitamista vuoden 2017 puolelle.

Luottamushenkilön on ilmoitettava eroamisesta kirjallisesti valtuustolle tai muulle valinnan suorittavalle toimielimelle, joka päättää eron myöntämisestä. Eroilmoitus on tehtävä viimeistään tämän vuoden marraskuun lopussa.

- Jos valtuutettu ei halua jatkaa, hänen tilalleen tulee varavaltuutettu normaalissa järjestyksessä, sanoo Mäenpää.

Lautakuntiin tai muihin elimiin valtuusto valitsee uudet henkilöt myös normaalissa järjestyksessä.

Paikkoja ei siis jätetä tyhjiksi, vaikka uuden henkilön valinta puolen vuoden ajaksi tuntuisikin turhalta.

Kauden venyminen riittää perusteeksi

Vanhassa kuntalaissa todetaan, että luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen.

Uuden kuntalain mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi – tai laissa ei toisin säädetä. Jos valinnan suorittaa jokin muu elin, toimikausi on korkeintaan valitsevan elimen toimikauden pituinen.

Eroon ei tarvita muuta perustetta tai hyväksyttävää syytä, kuten normaalisti pyydettäessä eroa kunnallisesta luottamustehtävästä.

Kauden venyminen katsotaan nyt riittäväksi syyksi luottamustehtävästä eroamiseen, sillä luottamustehtävän haltijan oletetaan sitoutuneen tehtävään vain vuoden 2016 loppuun, jolloin valtuustokausi oli valintahetken tietojen mukaan katkolla, sanoo VM:n Mäenpää.

Käytännössä kaikki kunnalliset luottamushenkilöt ovat tehtävissä vapaaehtoisesti ja siten sitoutuneita, vaikka vanhan lain mukaan suostumus piti saada vain valtuustoehdokkailta, sanoo Mäenpää. Muut voitiin periaatteessa valita heiltä kysymättä.

Uudessa laissa suostumus edellytetään kaikkiin tehtäviin. ♦

KUNTAVAALIT 9.4.2017

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenetkin saivat puolen vuoden jatkoajan.

KUNTAVAALIT 9.4.2017

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenetkin saivat puolen vuoden jatkoajan.