Kuntien työstä suuri osa

sidottu aikaan ja paikkaan

Keskustelu työajan lisäämisestä nosti esiin muun ohella työelämän jakaantumisen kahdenlaisiin työtehtäviin: niihin, joissa työn tekemisen aika ja paikka eivät ole olennaisia vaa…