LAKIKLINIKKA

Kohtuullisista mukautuksista

Uusi yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) velvoittaa kuntia kohtuullisiin mukautuksiin vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten asiointi- ja toimintamahdollisuuksien takaamiseksi. Ko…