Helsingin kaupungin leikkipuistoissa järjestettyyn puistoruokailuun osallistui vuoden 2014 kesällä noin 188 000 alle 16-vuotista: alle kouluikäisiä oli noin 110 000 ja kouluikäisiä noin 76 000. Päivittäin ruokaili lähes 5 400 last…