Sairauspoissaolot terveyskustannusten suurin menoerä

Hoitotakuun aikana sairauspoissaolot ovat lisääntyneet

Sairauspoissaolot ja hoitoajat ovat Suomessa kautta linjan paljon pidempiä kuin vertailumaissa, paljastaa tuore tu…