Auri Lyly

Helsinki aloitti sosiaalisen raportoinnin:

Asumisen kalleus ajaa köyhyyteen

Uusi sosiaalihuoltolaki edellyttää kunnilta rakenteellista sosiaalityötä, jonka yksi keino on sosiaalinen…