Omaishoidon kehittämisen sekä hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tavoitteena on tukea kotona asumista ja vähentää laitoshoidon osuutta.

Järjestöt ja kunnat tukevat yhdessä OMAIS­HOITOA

Omaishoidon tuella hoidettavien mää…