Omaishoidon kehittämisen sekä hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tavoitteena on tukea kotona asumista ja vähentää laitoshoidon osuutta.

Järjestöt ja kunnat tukevat y…