Hannu Ylönen työskentelee Vantaalla kokemusasiantuntijana.Vertaistuki on hyödyttänyt alkoholismia, masennusta ja alkoholipsykoosia sairastaneita.

KOKEMUSASIANTUNTIJA

auttaa kaltaisiaan

Kun on itse sairastunut alkoholism…