Hannu Ylönen työskentelee Vantaalla kokemusasiantuntijana.Vertaistuki on hyödyttänyt alkoholismia, masennusta ja alkoholipsykoosia sairastaneita.

KOKEMUSASIANTUNT…