Kouluverkkotarkastelu saa kaivatun apuvälineen

Sähköiseen hyvinvointikertomukseen kuuluva EVA-työväline lisää päätöksenteon valmistelun läpinäkyvyyttä ja jakaa valmisteluvastuuta.