Kuntajohtajat:

Johtaminen

voi tehostua

Kuntajohtajat uskovat, että motivaatio kunnan johtamiseen säilyy maakuntauudistuksen jälkeen. Vain harva olisi valmis alentamaan palkkaansa. Kuntalehden kyselyyn vastasi 125 kuntajohta…