johtaminen

Miten

uutta kuntaa

johdetaan?

Kuntien johtamisessa on vuosien varrella noudatettu monia erilaisia johtamisoppeja ja ismejä. Tilaaja–tuottaja-malli eli tiltu on yl…