KOLUMNI

Veteen heittämämme kivi

Mitä yksi ulkomailta tullut ihminen saa Afrikassa yksin aikaan?

Vähän.

Tansaniassa sanotaan Mtu ni watu. Se tarkoittaa: Minä olen, koska me olemme.

Mitä saa Afrikassa aikaan yksi ulkomailta tullut ihmi…