lakia lukien

Selkokieltä – kiitos!

Hallintolaki vaatii, että viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Kuntalaki täydentää hallintolakia ja sanoo, että viestinnässä on otettava huomioon myös kunnan…