Työmarkkinatuki lisää

kuntien talousahdinkoa

Jatkuvasti heikentynyt työllisyystilanne kiristää kuntien taloutta verotulojen vähenemisen lisäksi myös työmarkkinatuesta aiheutuvien kustannusten kasvaessa. Kuntien osuus työ…