Yhteisyritys koettelee

kunnan toimivallan rajoja

Kunnan ja yksityisen yrityksen perustamat yhteisyritykset ovat alkaneet yleistyä. Ne toimivat lähinnä sosiaali- ja

terveydenhuollossa, mutta muillekin aloille niitä on perustet…