Seuraava numero ilmestyy 13.10. TEEMA: työllisyys ja elinvoima

Millä kunnat saadaan elinvoimaisiksi?

Jos kuntaa voidaan pitää elinvoimaisena, millä keinoilla se on tähän tavoiteltuun ominaisuuteen päässyt? Ja saadaanko kriisiku…