työ ja koulutus

Juha Kälkäjä pinoaa metsätraktorilla energiapuuta kuivattavaksi kaupunkihakkuukohteessa Kemisssä.

Metsäteollisuuden

renessanssi yllätti

Kunnat eivät ole riittävästi varautuneet uusiin bio- ja sellutehdashan…