Kunnille uusi yhteinen

tietoverkkoja yhdistävä ratkaisu

Kunnille on tulossa keskitetty ratkaisu, jolla voidaan yhdistää kaikki kuntien nykyiset tietoliikenneverkot.

EERO KARISTO

Kuntaliitto, KL-Kuntahankinnat ja Sonera ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen kuntien keskitetystä verkkoratkaisusta, KY-verkosta.

Ratkaisun avulla kunnat voivat hoitaa yhteytensä valtionhallinnon tietoliikenneverkkoon, terveysalan tietojärjestelmäpalvelu Kantaan sekä toisiin kuntiin. Myös kunnille ICT-palveluja tuottavia yrityksiä voidaan kytkeä siihen.

- Kuntaliiton tavoitteena on luoda yhtenäinen ja kustannustehokas tietoliikenneinfrastruktuuri. Sen on tarkoitus helpottaa kuntien välistä yhteistyötä, kun kehitetään uusia yhteisiä ICT-ratkaisuja, sanoo Kuntaliiton tietoyhteiskunta-asiain erityisasiantuntija Simo Tanner.

- Uskomme KY-verkkoratkaisun luovan edellytyksen uusille innovatiivisille yhteistoimintaratkaisuille kuntasektorilla ja laajemminkin koko julkishallinnossa.

- Tämän syksyn aikana varmistamme ratkaisun teknisen toimivuuden pilottien avulla. Ratkaisun laajempi kaupallinen tarjonta kunnille alkaa vuoden 2015 alussa, sanoo Tanner.

Kilpailutuksen järjestivät Kuntaliitto ja KL-Kuntahankinnat. Valmistelun rahoitti valtiovarainministeriö, jonka edustaja on myös toiminut ohjausryhmän puheenjohtajana. VM:n intressi hankkeessa on muun ohella varmistaa sen yhteensopivuus koko julkishallinnon kanssa ja ylipäätään julkishallinnon tietoliikennestrategian toteuttaminen.

Pilotti Pohjois-Suomessa

Valmisteluun ovat osallistuneet myös muun muassa LapIT ja Kuntien Tiera. Työtä ohjaavassa ryhmässä on ollut kuntakentän edustajia Lahdesta, Turusta, Kajaanista sekä Istekki Oy:stä Kuopiosta. Kuntakentän edustajat osallistuvat myös käyttöönottoprojektin ohjaamiseen.

LapIT Oy on Pohjois-Suomessa toimiva kunta-alan omistama IT-yritys. Se toimii KY-verkon pilottiyrityksenä ja testaa syksyn aikana verkon ja sen palveluiden toimivuutta sekä soveltuvuutta osaksi omaa liiketoimintaansa.

LapIT Oy:n toimitusjohtaja Juhani Jutila uskoo, että järjestelmä lisää yhteistyömahdollisuuksia ja tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä yhtiön asiakkaille eli kunnille ja kuntayhtymille.

- Uskomme, että kokemuksemme valtion yhteisen verkkoratkaisun, eli VY-verkon, toteuttamisesta ja hallinnoimisesta on suureksi hyödyksi myös kuntien vastaavan KY-verkon toteuttamisessa, sanoo Soneran julkishallinnon asiakkuuksista vastaava johtaja Krister Kaipio.

- Syksyn 2014 aikana ollaan tarkentamassa miten ja millä aikataululla KY-verkkoratkaisu on järkevää ottaa käyttöön myös uudistuvassa sote-kentässä, kertoo Kuntaliiton Tanner.

- Siellä tarve yhteiselle luotettavalle ja tietoturvalliselle tietoliikenneratkaisulle on suuri.

Faktat

KY-VERKON FAKTAT

KY-verkko -puitesopimus Soneran kanssa antaa kaikille kunnille mahdollisuuden

- kytkeytyä valtion virastoihin, laitoksiin, tietovarantoihin ja tietopalveluihin

- kytkeytyä kuntien kesken,

- kytkeytyä internet-palveluihin,

- muodostaa tietyn ryhmän käsittäviä loogisesti suljettuja kokonaisuuksia, kuten alueverk- koja tai muita yhteenliittymiä,

- tarjota palveluita toisilleen KY- verkon kautta,

- muodostaa omasta liittymäs- tään useita toisistaan riippumat- tomia loogisia verkkoja eri käyttötarkoituksia varten.

Faktat

KY-VERKON FAKTAT

KY-verkko -puitesopimus Soneran kanssa antaa kaikille kunnille mahdollisuuden

- kytkeytyä valtion virastoihin, laitoksiin, tietovarantoihin ja tietopalveluihin

- kytkeytyä kuntien kesken,

- kytkeytyä internet-palveluihin,

- muodostaa tietyn ryhmän käsittäviä loogisesti suljettuja kokonaisuuksia, kuten alueverk- koja tai muita yhteenliittymiä,

- tarjota palveluita toisilleen KY- verkon kautta,

- muodostaa omasta liittymäs- tään useita toisistaan riippumat- tomia loogisia verkkoja eri käyttötarkoituksia varten.