Kuntalehden markkinatärpit koonnut
RIITTA VAINIO.

Hallituksen kaksi tärkeää

kuntalinjausta

Hallituksen 28.8.2014 tekemä päätös rakennepoliittisen ohjelman vahvistamisesta sisältää kaksi kuntia koskevaa uutta asiaa.

Ensinnäkin hallitus linjasi sosiaali- ja terveyspalvelujen budjettikehysjärjestelmästä ja siihen liittyvästä pikaisesta valmistelusta.

Toiseksi hallitus teki työvoimapolitiikan osalta linjaukset, jotka antavat kunnille enemmän vastuuta mutta samalla myös valtaa.

Talouden näkymät -seminaari keskiviikkona 10.9. kello 14.30–16, Iso luentosali, 1. kerros., Mukana valtiovarainministeriöstä Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä.

Vapaus valita

nopea syöpähoito

Suomessa syöpähoitoihin joutuu edelleen jonottamaan, vaikka hyvien hoitotulosten tiedetään vaativan syövän löytämistä paikallisena ja hoidon aloittamista viiveettä. Voiko yksityinen puoli tehostaa syövänhoitoa? Docrates Syöpäsairaala tarjoaa kunnille nopeaa hoitoa, joka täydentää julkista syöpähoitoa monin eri keinoin.

Keskiviikkona 10.9. kello 10–10.20 aiheesta kertoo Docratesin Siv Schalin, huone 4.11, 4. kerros.

Pääekonomisti katsoo tulevaisuuteen

Heikko talouskasvu, väestön ikärakenteen muutos ja kuntien lisääntyvät tehtävät varjostavat kuntataloutta. Kuntia odottaa tänä vuonna kuitenkin näennäinen tulosparannus, kun kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisen vaikutukset otetaan mukaan kuntatalouden ennusteisiin. Valitettavasti tulosparannuksessa on kyse vain laskennallisesta muutoksesta.

Keskiviikkona 10.9. kello 10–10.20 ja torstaina 11.9. kello 9.30–9.50, Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio, huone 3.8, 3. kerros

Kuntakentän työmarkkinatilanne

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, johtava työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri, neuvottelupäällikkö Hannu Freund, työmarkkinalakimies Markus Mankin ja työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen. Esitysten jälkeen keskustelu.

Keskiviikkona kello 12.30–14.15, Iso luentosali, 1. kerros

 

 

Kansalaisraadit uudistavat osallistumista

Suomessa on toteutettu viime vuosina lukuisa määrä kansalaisraateja, jo yli kaksikymmentä. Kansalaisraadit erottaa tavanomaisista lähidemokratian malleista pyrkimys huomioida deliberatiivisen demokratian vaateet osallistujajoukon edustavuudesta, keskustelujen laadusta ja vaikuttavuudesta. Kansalaisraadit on kirjattu uuden kuntalain ja sote-järjestämislain lakiluonnoksiin, mikä osaltaan tullee edistämään uudenlaisen osallisuuden etenemistä Suomessa.

Keskiviikkona kello 10–10.45 huone 3.1, 3. kerros. Harri Raisio, dosentti, tutkijatohtori. Vaasan yliopisto.

 

 

 

Kuntayhtiön johtaminen vaatii poliittista ja ammatillista

osaamista

 

Kuntien yhtiöt toimivat markkinoilla, omistavat varallisuutta, jota on pidettävä kunnossa, tai tuottavat kuntalaisille palveluja.

On tärkeää, että hallituksessa on yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäksi osaamista yhtiön toimialalta, liiketoiminannasta ja taloudesta.

Torstaina 11.9. kello 10–10.45, huone 4.10, 4. kerros. Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntaliitto.

 

 

Peruspalveluohjelma ja talousarvioesitys 2015 kuntien kannalta

Kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömistä kasvaa, kun työmarkkinatuen rahoitusvastuuta lisätään kunnille ensi vuonna 150 miljoonan euron edestä.

Valtion puolella oletetaan, että kunnat kykenevät aktivoimaan pitkäaikaistyöttömiä niin, että kuntien maksamat työmarkkinatuet kasvavat muutoksen johdosta 135 miljoonaa euroa.

Tämä korvataan osittain kunnille kasvattamalla kuntien yhteisövero-osuutta 75 miljoonalla eurolla, eli noin 1,81 prosenttiyksiköllä.

Kuntien osuus tämän hetken tiedon perusteella yhteisöverosta olisi ensi vuonna 36,36 prosenttia. Kuntaliiton mielestä esitetyt laskelmat ovat merkittävästi alimitoitetut.

Apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Kuntaliitto, keskiviikkona 10.9. kello 9–9.20 ja torstaina 11.9. kello 10.30–10.50 huone 3.8, 3. kerros.

 

 

 

Miten kunta viestii oikein, osaako kaupunki markkinoida?

Espoon kaupungin liikuntapalveluille suunniteltiin uuden liikuntastrategian jalkauttava konsepti, jonka tavoitteena oli tuoda liikunta näkyvästi kaupunkikuvaan ja aktivoida hauskalla tavalla kaupunkilaisia liikkumaan. Viestit näkyvät yllättävissä paikoissa ja ovat aina kontekstisidonnaisia. Kampanja voitti hopeaa kuntamarkkinoinnin SM-kisoissa ja Espoo liikkuu -konseptista on kehittynyt liikuntapalveluille oma brändi, Espoon markkinointipäällikkö Jetta Laajarinne kertoo.

Vahvaa viestintää ja oivaltavaa markkinointia -seminaari torstaina 11.9. kello 13–14.30, huone 3.6, 3. kerros.

 

 

Hyvä johtaminen edellytys kunnan menestykselle

Johtamistyö kunnissa on entistä vaativampaa – tehtävien ylikuorma, kiristynyt kuntatalous sekä lisääntyneet epävarmuudet heijastuvat helposti luottamushenkilöjohdon ja ammattijohdon välisiin yhteistyösuhteisiin nostaen esiin erilaisia jännitteitä, jopa luottamuspulaa. Kuitenkin on hyvä muistaa, että vain toimivalla yhteistyöjohtajuudella kunnat selviävät haasteellisessa toimintaympäristössä.

Muutosjohtajuudessa, jota esimerkiksi sote-uudistuksen eteenpäin vienti edellyttää, korostuu myös yhteistyön tarve. Kuntajohdon on entistä enemmän hakeuduttava erilaisiin verkostoihin. Kuntaliitto-konsernissa puheenjohtajille ja kuntajohdolle suunnitellut sertifioidut johtamiskoulutusohjelmat tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua kollegoiden kanssa.

Kuntajohtamisen sertifikaatit: hyvä johtaminen kunnan menestystekijäksi torstaina 11.9. kello 9–9.45, huone 3.1, 3. kerros.

Kaija Majoinen

Tutkimus- ja kehitysjohtaja

Kuntaliitto

Mitä tiedetään metropolista?

Valtiovarainministeriön 4.10.2013 asettama työryhmä on valmistellut hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti metropolihallintoa koskevaa lainsäädäntöä. Työryhmä julkaisi väliraporttinsa 1.4.2014. Kunnat ja muut tahot ovat antaneet siitä lausuntonsa. Tietoiskussa annetaan ajankohtaiskatsaus lausuntopalautteeseen ja lakivalmisteluun.

Keskiviikkona 10.9. kello 12.30–12.50 K-kerros.

Metropolista kertoo Inga Nyholm, valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies.

Suosittu lakiklinikka molempina päivinä

Lakiklinikka on sekä keskiviikkona että torstaina kello 9.30–11.30 huoneessa 3.6, 3. kerroksessa. Äänessä ovat Kuntaliiton asiantuntijat. Keskiviikkona käsitellään talouteen liittyviä aiheita.

Realistisella kustannusvaikutusten arvioinnilla ja menorajoitteen noudattamisella kuntataloudessa voidaan saavuttaa tasapaino.

Alijäämän kattamisvelvoitteen tiukentamisella kunnissa, ja sen ulottamisella kuntayhtymiin, on ennaltaehkäisevä vaikutus, sanoo keskiviikon lakiklinikkaan osallistuva Kuntaliiton johtava lakimies Kirsi Mononen.

Minkälaisia investointeja kunnan kannattaa nyt tehdä?

Kasvava velka ja sen myötä tarve rahoitusriskien ja muiden taloudellisten riskien hallintaan luo paineita yhä useammalle kunnalle.

Velkaantumisen hallitsemiseksi ja velanhoidon onnistumiseksi kunnan tulisi asettaa etusijalle investoinnit, joilla on potentiaalia lisätä kunnan tuloja ja edistää paikallista elinvoimaa.

Keskviikkona 10.30–10.50, huone 3.8, 3. kerros, Jari Vaine, rahoitusalan erityisasiantuntija, Kuntaliitto.

Lehtiteltta tekee haastatteluja ja ohjelmaa nonstoppina

Valtiovarainministeri Antti Rinne, sd., ja liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko, kok., ovat mukana Kuntamarkkinoiden Lehtiteltan haastatteluissa. Teltan haastateltavien lista on pitkä ja se kattaa kunta-alan osaamista ja näkökulmia monelta kantilta. Taloutta, terveyttä, hallintoa, norminpurkua, kuntapolitiikkaa ja ammattijohtamista.

Lehtiteltassa haastatellaan myös Kuntaliiton johtoa ja yksiköitten päälliköitä.

Keskiviikkona puoluejohtajien paneelin jälkeen kuullaan valtiovarainministeri Antti Rinnettä, ja torstaina aamulla liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikkoa.

Haastateltavina ovat keskiviikkona muun muassa Martti Hetemäki, Kari Nenonen ja Tiina Elo.

Torstaina kuntaministerin jälkeen kysymyksiin vastaa Kevan uusi johtaja Jukka Männistö. Ääneen pääsee myös Aki Linden, jolla on painavia näkemyksiä sote-ratkaisusta.

Kuntien taloutta valottavat iltapäivän aikana torstaina Minna Punakallio ja Jari Vaine.

Entä mitä kuuluu Saloon, entiseen Nokia-kaupunkiin ja isoon kuntaliitoskaupunkiin, jonka pitäisi löytää tie uuteen menestykseen. Salon näkymistä kertoo Antti Rantakokko.

Lehtiteltta on pystytetty Toisen linjan kahvilateltan yhteyteen. Haastatteluhetket ja muu ohjelma ovat yleisölle avoimia. Haastattelujen aikataulu on Lehtiteltan seinällä.

Kari Nenonen Ari Linden

Mitä tiedetään metropolista?

Valtiovarainministeriön 4.10.2013 asettama työryhmä on valmistellut hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti metropolihallintoa koskevaa lainsäädäntöä. Työryhmä julkaisi väliraporttinsa 1.4.2014. Kunnat ja muut tahot ovat antaneet siitä lausuntonsa. Tietoiskussa annetaan ajankohtaiskatsaus lausuntopalautteeseen ja lakivalmisteluun.

Keskiviikkona 10.9. kello 12.30–12.50 K-kerros.

Metropolista kertoo Inga Nyholm, valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies.

Suosittu lakiklinikka molempina päivinä

Lakiklinikka on sekä keskiviikkona että torstaina kello 9.30–11.30 huoneessa 3.6, 3. kerroksessa. Äänessä ovat Kuntaliiton asiantuntijat. Keskiviikkona käsitellään talouteen liittyviä aiheita.

Realistisella kustannusvaikutusten arvioinnilla ja menorajoitteen noudattamisella kuntataloudessa voidaan saavuttaa tasapaino.

Alijäämän kattamisvelvoitteen tiukentamisella kunnissa, ja sen ulottamisella kuntayhtymiin, on ennaltaehkäisevä vaikutus, sanoo keskiviikon lakiklinikkaan osallistuva Kuntaliiton johtava lakimies Kirsi Mononen.

Minkälaisia investointeja kunnan kannattaa nyt tehdä?

Kasvava velka ja sen myötä tarve rahoitusriskien ja muiden taloudellisten riskien hallintaan luo paineita yhä useammalle kunnalle.

Velkaantumisen hallitsemiseksi ja velanhoidon onnistumiseksi kunnan tulisi asettaa etusijalle investoinnit, joilla on potentiaalia lisätä kunnan tuloja ja edistää paikallista elinvoimaa.

Keskviikkona 10.30–10.50, huone 3.8, 3. kerros, Jari Vaine, rahoitusalan erityisasiantuntija, Kuntaliitto.

Lehtiteltta tekee haastatteluja ja ohjelmaa nonstoppina

Valtiovarainministeri Antti Rinne, sd., ja liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko, kok., ovat mukana Kuntamarkkinoiden Lehtiteltan haastatteluissa. Teltan haastateltavien lista on pitkä ja se kattaa kunta-alan osaamista ja näkökulmia monelta kantilta. Taloutta, terveyttä, hallintoa, norminpurkua, kuntapolitiikkaa ja ammattijohtamista.

Lehtiteltassa haastatellaan myös Kuntaliiton johtoa ja yksiköitten päälliköitä.

Keskiviikkona puoluejohtajien paneelin jälkeen kuullaan valtiovarainministeri Antti Rinnettä, ja torstaina aamulla liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikkoa.

Haastateltavina ovat keskiviikkona muun muassa Martti Hetemäki, Kari Nenonen ja Tiina Elo.

Torstaina kuntaministerin jälkeen kysymyksiin vastaa Kevan uusi johtaja Jukka Männistö. Ääneen pääsee myös Aki Linden, jolla on painavia näkemyksiä sote-ratkaisusta.

Kuntien taloutta valottavat iltapäivän aikana torstaina Minna Punakallio ja Jari Vaine.

Entä mitä kuuluu Saloon, entiseen Nokia-kaupunkiin ja isoon kuntaliitoskaupunkiin, jonka pitäisi löytää tie uuteen menestykseen. Salon näkymistä kertoo Antti Rantakokko.

Lehtiteltta on pystytetty Toisen linjan kahvilateltan yhteyteen. Haastatteluhetket ja muu ohjelma ovat yleisölle avoimia. Haastattelujen aikataulu on Lehtiteltan seinällä.

Kari Nenonen Ari Linden