Kuntayhtiöiden hallituksiin

LISÄÄ ASIANTUNTEMUSTA

Kunnissa uudistetaan parhaillaan kunnan omistamien yhtiöiden hallituksen jäsenten valintaperiaatteita. Mitä isompi yhtiö on ja mitä kilpaillummilla markkinoilla se toimii, s…