Porlan järviseikkailutovat houkutelleetsatoja osallistujia,etenkin lapsia ja nuoria.
Porlan järviseikkailutovat houkutelleetsatoja osallistujia,etenkin lapsia ja nuoria.

Lohjan ympäristöjohtaja uskoo

myyntitulojen korvamerkitsemiseen

Kuva: Heikki Simpura

LOHJAN ympäristöjohtaja Pekka Puistosalo uskoo, että kaupunki ja Lemminkäinen löytävät yhteisen näkemyksen Porlan alueen kehittämiseksi. Hän on myös vakuuttunut siitä, että kaupunki korvamerkitsee rakennusoikeuden myymisestä saatavat rahat alueen kehittämiseen eikä käytä niitä yleiseen kassan tilkitsemiseen.

Alueesta on nyt kuusi hahmotelmaa, joista Puistosalon mukaan kolme päätynee jatkovalmisteluun jonkin verran hiottuina.

Hotelli on pysyväisaihe Lohjan elinkeinopolitiikassa.

- Lähimatkailua palvelemaan sitä kaivataan, sanoo Puistosalo.

Pääkaupunkiseudun viikonloppumatkailijoista ja risteilyturisteista kilpailtaessa Lohjalla on paljon kirittävää erityisesti Porvoon ja Tuusulan kanssa, myöntää Puistosalo. Myös Hangolla ja Tammisaarella on valttinsa meren rannalla ja vanhoine puukaupunginosineen.

Porlan alueesta ja sen vieressä olevasta Aurlahden hiekkarannasta sinne suunniteltuine leikkipuistoineen, rantaravintoloineen ja tapahtumakenttineen ollaan Lohjalla kehittämässä yhtä houkutinta. Lisäksi kaupungissa on kaivosmuseo ja siihen liittyviä mittavia kehityssuunnitelmia.

Kulttuurihankkeitakin mietitään, Puistosalo kertoo.

Maata riittää eri tarkoituksiin

Puistosalo huomauttaa, että Porlan alue on suuri, seitsemän hehtaaria.

- Esimerkiksi kiitelty Sapokan puisto Kotkassa on kooltaan kolme hehtaaria, hän huomauttaa.

Tilaa riittää hänen mukaansa sekä rakentamiselle että asukkaiden käyttöön jäävälle puistolle.

Puistosalo myöntää, että asuin- ja hotellirakentaminen vaikuttaisivat Porlan alueen luonteeseen luontokohteena. Hän näkee käynnissä olevan hankkeen mahdollisuutena kehittää aluetta niin, että se sekä palvelee lohjalaisia entistä paremmin vapaa-ajan viettopaikkana että houkuttelee matkailijoita.

Allasteema säilytetään kaikissa suunnitelmavaihtoehdoissa, Puistosalo huomauttaa.

- Porlan historiaa ja piirteitä voidaan esitellä alueella olevassa kunnostettavassa vanhassa rakennuskannassa järjestettävällä näyttelyllä, hän sanoo.

Virkistysalueelle ei rahaa näköpiirissä

Puistosalo muistuttaa hankkeen taloudellisesta merkityksestä.

- Porlan alueen Järvikeskushankkeen loppuraportin mukaan Porlaan haaveillun järvikeskuksen rakentamisen kustannukset olisivat yli kymmenen miljoonaa euroa, ja pelkän allaspuistonkin kunnostamisen kustannukset yli kolme miljoonaa euroa.

- Karsintapaineiden alla olevasta investointibudjetista ei tällaisia määrärahoja ole löytynyt, eikä näytä löytyvän lähitulevaisuudessakaan, hän arvelee.

- Tähän haasteeseen voitaisiin vastata asuin- ja hotellirakennusoikeudesta saatavilla määrärahoilla ainakin lohjalaisten virkistyskäyttöön jäävän allasalueen osalta.