MIELIPITEET KOMMENTIT KESKUSTELU MIELIPITEET KOMMENTIT KESKUSTELU

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusjärjestelmä

on vaikeasti hahmotettavissa

TERVEYDEN ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) juuri ilmestyneen selvityksen per…