Pk-yritysten

suhdanneodotukset

ovat laskeneet

selvästi

alkuvuodesta

Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön yritysbarometri näyttää laskusuuntaa. Työpaikoista pyritään kuitenkin pitämään kiiinni.

Pk…