SEURAAVA NUMERO 2.10.

20 miljardia −

ketä kiinnostaa?

Hankintalainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan ja uusien lakien on määrä tulla voimaan vuoden 2016 keväällä. Tämän syksyn aikana valmistellaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankintaa sekä arvoltaan pienempiä hankintoja koskevat säännöt.

Julkisten hankintojen on arvioitu olevan EU-tasolla vajaa 20 prosenttia bruttokansantuotteesta (bkt) eli noin 2 200 miljardia euroa. Kuntien ja valtion hankintojen arvo on myös Suomessa miljardiluokkaa, noin 17 prosenttia bkt:sta.

Miten rahat käytetään?

Yrityksille hankinnat tuovat rahaa, kansalaisille palveluja ja päättäjille vaikuttamisen välinettä.

- Sopii kiinnostaa, mehän tämän maksamme, johtava lakimies Juha Myllymäki Kuntaliiton lakiyksikön julkisten hankintojen neuvontayksiköstä kirjoittaa blogissaan verkkosivuilla osoitteessa hankinnat.fi

Suomessa kunnat, valtio ja seurakunnat päättävät käytännössä julkisista hankinnoista. Kuntien hankinnat päätetään paikallistasolla ja ne ovat lähellä ja osa arkea: koulut, terveyskeskukset, kirjastot, kotikadun auraus ja valaistus, Myllymäki kirjoittaa.

- Hankinnoissa on toimittava tasapuolisesti ja avoimesti kuten kaikessa verovarojen käytössä. Tasapainoa haetaankin hankinnoille asetettavien yhteiskunnallisten ja taloudellisten tavoitteiden välillä. Kuinka huomioimme paikalliset yritykset, ympäristön, työllistämistavoitteet ja mihin hintaan?

- Esitys uusiksi hankintalaeiksi annetaan eduskunnalle vaalien jälkeen. Niissä säännellään noin 20 miljardin euron hankintoja.

Seuraava Kuntalehti ilmestyy 2.10. Sen teema on julkiset hankinnat.