Terveellinen kouluruoka edistää tervettä kehitystä ja pitää virkeänä.

Onko terveellinen kouluruoka kalliimpaa, kysyy moni kuntapäättäjä ja ruokapalveluvastaava. Sydänliitto laski keskisuuren kaupungin alakoulujen neljän viikon ruokalistan kustannukset. Selvitys osoittaa, että 5 000 alakouluoppilaan kunnassa terveyskriteerit täyttävä ruoka säästi vuositasolla yli 30 000 euroa.

Suomessa syödään päivittäin yli miljoona kouluateriaa. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta (2014) ovat antaneet suositukset terveellisille aterioille. Kriteerit ovat samat kuin Sydänmerkki-ateriassa.

- Kriteereiden hyödyntäminen on erinomainen keino varmistaa tarjottavan kouluruoan terveellisyys. Ravitsemussuositukset toteutuvat, kun aterioiden monipuolisuuteen, rasvan

määrään ja laatuun sekä suolan ja kuitujen määrään kiinnitetään huomiota, kertoo vs. ravitsemusasiantuntija Laura Toivola Sydänliitosta.

Sydänliiton toteuttamassa selvityksessä kartoitetaan, eroavatko Sydänmerkki-aterioista ruokapalvelun tuottajalle koituvat raaka-ainekustannukset tavanomaisten kouluruoka-aterioiden kustannuksista.

Selvitys osoitti, ettei terveelliseen ruokaan panostaminen lisää raaka-ainekustannuksia.

Ruokaohjeisiin vain vähäisiä muutoksia

Vertailuruokalistaksi valittiin erään keskisuuren suomalaiskaupungin alakoulujen ruokalista neljältä viikolta. Ensin etsittiin ruokalistan ruokalajien ammattikeittiöreseptiikka. Ruokaohjeiden avulla voitiin laskea aterioiden raaka-ainekustannukset.

Seuraavaksi tarkasteltiin, millaisia muutoksia ruokalajien raaka-aineisiin tulisi tehdä, jotta ne täyttäisivät Sydänmerkki-aterialle asetetut kriteerit.

Ruokaohjeisiin tarvittiin vain vähäisiä muutoksia kriteereiden toteutumiseksi. Muutamat tarkastelluista annoksista täyttivät kriteerit sellaisenaan ja osa, kun suolan määrää vähennettiin. Muita muutoksia olivat esimerkiksi lihan vaihtaminen vähärasvaisemmaksi, juuston määrän vähentäminen tai vaihtaminen vähärasvaisemmaksi tai voin korvaaminen ruokaöljyllä.

Muutosten jälkeen terveellisempien annosten hinnat laskettiin käyttäen hyväksi samaista tukkuhinnastoa ja laskentatapaa.

Raha ei ole este hyvälle ravitsemuslaadulle

Neljän viikon Sydänmerkki-ateriat tulisivat maksamaan jopa hiukan vähemmän oppilasta kohden. Käytännössä kunnassa, jossa kouluruokailuun osallistuu 5 000 oppilasta, Sydänmerkin mukaisten aterioiden raaka-aineet maksaisivat tutkitulta ajalta yli 3 400 euroa vähemmän kuin vertailukohtana olleet tavanomaiset ateriat. Vuositasolla säästö on yli 30 000 euroa.

- Vaikka esimerkiksi vähemmän rasvaa sisältävä liha on rasvaisempaa kalliimpaa, monien arvokkaampien raaka-aineiden määrät pienenivät. Näin kävi esimerkiksi juustojen kohdalla.

- On myös hyvä muistaa, että terveellisten aterioiden tarjoaminen ei edellytä esimerkiksi kalliimpien lihatuotteiden käyttöä. Ammattitaitoinen ruokapalveluhenkilöstö voi saada aikaan laatukriteerit täyttävän lopputuloksen myös ravitsemukselliselta laadultaan haastavammilla raaka-aineilla.

- Toisaalta hyvin pienillä parannuksilla ruoan ravitsemuslaatuun on mahdollista saada aikaan suuria vaikutuksia lasten hyvinvointiin, syöhän jokainen lapsi peruskouluvuosinaan noin 1 600 ateriaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hankintasuosituksen huomioiminen ei sulje pois koululaisille tärkeiden teemapäivien ja juhlien viettoa. Suosikkiruokia voi jatkossakin tarjota, vaikka kaikista ei olisi vielä saatavilla terveellisempää vaihtoehtoa. Myöskään luomu ja lähiruoka eivät ole ristiriidassa terveellisen ruoan tarjoamisen Sydänmerkki-aterioiden kanssa.

Faktat

Miten parantaa omassa kunnassa?

Ravitsemuslaadun parantamisen aloitteentekijänä voi olla kuka tahansa kuntalainen kuntalaisaloitteella tai kunnanvaltuutettu valtuustoaloitteella. Konkreettisia toimia, joilla päättäjä voi edistää kuntalaistensa hyvinvointia hyvän ravitsemuksen avulla, löytyy esimerkiksi Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja

Kuntaliiton yhdessä julkaisemasta Ravitsemuksella hyvinvointia -oppaasta (löytyy osoitteesta: http://www.stm.fi/hyvinvointi/terveyden-edistaminen/liikunta_ja_ravinto/ravinto).

Yksi konkreettinen keino on ottaa käyttöön Sydänmerkki-aterioiden merkintäjärjestelmä. Kunnan päättäjä voi edellyttää, että ruokapalvelu ottaa merkintäjärjestelmän käyttöön. Myöntämisperusteet ovat samat kuin sosiaali- ja terveysministeriön suosituksessa.

Lisäksi Sydänmerkki tarjoaa keinoja terveellisistä aterioista viestimiseen, jolla voidaan lisätä tyytyväisyyttä kunnan tarjoaman ruokapalvelun laatuun. Sydänmerkin avulla on myös mahdollista saada uusia maksavia asiakkaita kunnan ruokapalveluiden pariin.

Lisätietoa Sydänmerkki-aterioista www.sydanmerkki.fi

 

Faktat

Miten parantaa omassa kunnassa?

Ravitsemuslaadun parantamisen aloitteentekijänä voi olla kuka tahansa kuntalainen kuntalaisaloitteella tai kunnanvaltuutettu valtuustoaloitteella. Konkreettisia toimia, joilla päättäjä voi edistää kuntalaistensa hyvinvointia hyvän ravitsemuksen avulla, löytyy esimerkiksi Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja

Kuntaliiton yhdessä julkaisemasta Ravitsemuksella hyvinvointia -oppaasta (löytyy osoitteesta: http://www.stm.fi/hyvinvointi/terveyden-edistaminen/liikunta_ja_ravinto/ravinto).

Yksi konkreettinen keino on ottaa käyttöön Sydänmerkki-aterioiden merkintäjärjestelmä. Kunnan päättäjä voi edellyttää, että ruokapalvelu ottaa merkintäjärjestelmän käyttöön. Myöntämisperusteet ovat samat kuin sosiaali- ja terveysministeriön suosituksessa.

Lisäksi Sydänmerkki tarjoaa keinoja terveellisistä aterioista viestimiseen, jolla voidaan lisätä tyytyväisyyttä kunnan tarjoaman ruokapalvelun laatuun. Sydänmerkin avulla on myös mahdollista saada uusia maksavia asiakkaita kunnan ruokapalveluiden pariin.

Lisätietoa Sydänmerkki-aterioista www.sydanmerkki.fi