Oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat voivat muuttaa vastaanottokeskuksista mihin kuntaan haluavat. Kunnat katsovat, että niiden pitää etukäteen tietää tulijoista, jotta kotoutuspalvelujen alkaminen voidaan varmistaa.

K…