Seuraava numero ilmestyy 3.11. TEEMA: Kuntatalous

Kuntien talousnäkymät sumuisia

Marraskuun alussa ilmestyvän Kuntalehden teemana on kuuma aihe, kuntatalous.

Kuntalehti selvittää esimerkiksi sitä, millaisia vaikutuksia valmisteilla olevalla sote- ja maakuntauudistuksella on kuntien budjettien ja taloussuunnitelmien tekoon.

Kuntaliiton talousasiantuntijoiden mielestä olisi hyvä, jos koko kuntakentässä tehtäisiin sote-uudistuksen takia vuodelle 2019 eräänlainen varjobudjetti taloussuunnitelmavuoden 2019 rinnalle. Monet varmaan ovat sellaisia tehneetkin.

Taloussuunnitelmavuosien ennakoiminen on yleensäkin todella vaikeaa, mutta nyt näkymät ovat entistäkin epävarmempia. Ennusteiden tekoa vaikeuttaa se, että tällä hetkellä on vielä hankalaa saada oikeaa ja hyvää arviota siitä, miten sote-uudistus vaikuttaa kuntiin. Lopullisia hallituksen esityksiä ei ole vielä olemassa eikä kukaan vielä tiedä, mitä eduskuntakäsittelyssä tapahtuu.

Kunnat voivat toki tehdä varjosuunnitelmia niin, että ottavat huomioon vero- ja valtionosuusrahoituksen, mutta siitä tulee todella karkea arvio.

Valtiovarainministeriö (VM) on vakuuttanut, että sote-uudistuksella ei tule olemaan olennaista vaikutusta kuntien rahoitusasemaan. VM:n ennusteessa kuntatalouden näkymät olivat kohtuullisen hyviä. Kunnista tulevista viesteistä nousevat esille kuitenkin suuret huolet ja paineet. Meno- ja investointipaineiden lisäksi erityisesti veropohjan heikkous ja valtionosuuksien lasku tuottavat ongelmia. Sumuisalta näyttää. ♦

Martta Nieminen