[ Mielipide ]

Sosiaalihuolto

valinnanvapauden

ulkopuolelle!

Aila-Leena Matthies

Ottaen huomioon sote- ja maakuntarakenneuudistuksen historiallisen mittaluokan, voi vain ihmetellä, miksi se tehdään tehdä ilman tutkimuspohjai…