KOLUMNI

Avoimuudella korruptiota vastaan

Transparency Internationalin korruptiota kuvaavan indeksin mukaan Suomi on yksi maailman vähiten korruptoituneista maista. Korruptio tarkoittaa Transparencyn määritelmän mukaan valt…