tietoplus

Kuntalaista painetta

kuntakonserneille

Kuntaorganisaatiot ovat viime vuosina kehittyneet laajoiksi ja monitoimialaisiksi konserneiksi. Niiden toiminnasta merkittävä osa järjestetään tytäryhteisöissä eli osakeyh…