Kuntatyöntekijöitten osuus

kunnanhallituksissa kasvanut

Nykyisten kunnanhallitusten jäsenistä lähes neljännes on kuntasektorin palveluksessa. Oman kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön työntekijöitä kunnanhal…