Sairauspoissaolot

kunnissa vähentyneet

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksen mukaan kuntien työntekijöitten sairauspoissaolot ovat vuosina 2008–2013 vähentyneet kaikissa ammateissa.