SOSIAALIHUOLTOLAKI

karkaamassa omille teilleen

Uusi sosiaalihuoltolaki on Kuntaliiton mukaan mahdoton toteuttaa suunnitellussa aikataulussa ja irrallaan sote-ratkaisusta. Samaa mieltä ovat useat muut lakiluonnoksesta lausu…