Vanhusten palvelutarpeen arviointi vaihtelee kunnittain ja yksiköittäin

Vanhusten toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi on monissa kunnissa kattavaa ja moniammatillista, mutta joissakin kunnissa arviointi on kapeaa.

teks…