Sosiaali- ja terveyspalvelut

Myllynkulma on valittu kuukauden työmaaksi ja se on ehdokkaana Vuoden työmaa 2015 -kilpailussa.
Myllynkulma on valittu kuukauden työmaaksi ja se on ehdokkaana Vuoden työmaa 2015 -kilpailussa.

Järvenpään sote-keskus

näyttää uutta suuntaa

Järvenpäähän rakenteilla oleva sosiaali- ja terveyskeskus näyttää suuntaa uudentyyppiselle julkiselle rakentamiselle ja palvelujen yhdistämiselle.

Tilaaja, käyttäjät, suunnittelijat ja rakentajat sitoutuvat yhteistyöhön. Käyttäjien kokemus ohjaa suunnittelua ja rakentamista.

MARJA MARTIKAINEN

Uusi sosiaali- ja terveyskeskus Myllynkulma aloittaa toimintansa Järvenpään keskustan kyljessä vuonna 2017.

Rakennusaika on 22 kuukautta. Rakennuksen kiinteä osa valmistuu tammikuussa 2016.

Kaupunki päätyi sote-rakentamisessa siihen, että kaikki tarvittava keskitetään yhteen paikkaan, kun nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat hajallaan seitsemässä toimipisteessä, ja Vanhankylänniemen terveyskeskusrakennus kaukana keskustasta on elinkaarensa lopussa.

Myllykulmassa saman katon alle tulevat terveyskeskussairaala, terveysasema, kaksi hammashoitolaa, mielenterveys- ja päihdeyksikkö, aikuissosiaalityö ja työterveyshuolto. Yhden asiakaskäynnin aikana ammattilaiset käyvät asiakkaan luona sen sijaan, että asiakas etsisi reittiään ammattilaiselta toiselle.

Uusien sähköisten palvelujen avulla on myös mahdollisuus päästä itseään koskevien tietojen äärelle ja tehdä hoitoaan koskevia valintoja.

Enemmän vastuuta yhteisistä päätöksistä

Uusi sosiaali- ja terveyskeskus on iso parannus palveluihin. Suuri muutos on myös tapa, jolla hanke toteutetaan.

- Toimimme yhteistoimintamallilla, jossa tilaaja, käyttäjät, suunnitteluryhmä ja rakentaja ovat yhden sopimuksen piirissä, kertoo KOY Järvenpään terveystalon toimitusjohtaja Jari Toivo.

Toimitusjohtajan lisäksi hankkeessa työskentelee yksi projektipäällikkö. He kilpailuttavat ja ostavat kaikki hankinnat. Toimitusjohtajan vetämä tiimi on sitoutunut rakentamaan yhteistyössä laatua.

Sopimuksen mukaan työssä jaetaan riskit ja mahdollisuudet ja otetaan normaalia enemmän omaa vastuuta päätöksistä, joita hankkeen aikana tehdään. Suunnitteluryhmää motivoidaan bonuksilla, joita maksetaan, jos vaadittuun laatutasoon päästään edullisemmin.

- Parempiin ratkaisuihin pääseminen vaatii paljon työtä. Suunnitteluvaihe on vielä helppoa, mutta sitoutuminen on jo vaikeampaa, kun on sitouduttava päättämään, millainen työhuone itselle tulee, Toivo sanoo.

Yhteinen kokemus tekniikan avulla

Julkista rakennusta tehdään kuin omakotitaloa, itselle tehden. Konsensus asioista tilaajan, suunnittelijoiden, rakentajien sekä 350 lääkärin ja hoitajan kesken vaatii uutta ajattelua, selkeää toimintamallia, paljon tapaamisia ja uudenlaisia innovaatioita.

- Samaan aikaan kun uutta kiinteistöä on suunniteltu, kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamallien suunnittelussa on tähdätty tulevaisuuteen. Esimerkkinä ovat moniammatilliset tiimivastaanotot, oma- ja itsehoitoratkaisujen uudet mahdollisuudet, uusimman teknologian hyödyntäminen ja uudenlaisten työnjakomallien käyttöönotto eri ammattiryhmien välillä, Järvenpään sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualuejohtaja Tiina Salminen kertoo.

Käyttäjät ovat päässeet vaikuttamaan talon muotoon, värimaailmaan, kerrosten sijoitteluun ja huoneiden kokoon ja käytettävyyteen.

Potilas- ja työskentelytiloista valmistettiin virtuaaliset mallihuoneet 3D-tekniikalla. Tilaratkaisuissa arvioitiin simulaatioiden avulla tilavaihtoehtoja ja niiden aiheuttamaa kävelykilometrien määrää työpäivän aikana. Näin voitiin löytää tehokkaimmat ja askelia säästävimmät vaihtoehdot. Ratkaisuista rakennettiin mallihuoneet vanhalle paloasemalle.

Virtuaalitekniikka ja mallihuoneiden toteuttaminen maksoivat noin 120 000 euroa, joka on pieni osuus 49 miljoonan euron kokonaiskustannuksissa hyötyihin verrattuna.

Säästöjä rakentamisessa ja toiminnassa

Käyttöprosessien mallinnusta tekevä Delfoi määritteli kaikki rakennuksessa tapahtuvat prosessit ensin käyttäjien kanssa, minkä jälkeen ne testattiin simuloinnilla. Työn tuloksilla ohjattiin suoraan rakennuksen suunnittelutyötä, mikä säästi rakentamisen kustannuksia. Käyttäjien tarpeisiin räätälöinnin odotetaan tuovan vuosittain huomattavia säästöjä.

- Kun toimintatapoja on hiottu yhdessä, kiinteistö tukee prosesseja ja henkilöstön työaika käytetään näin tehokkaammin, Toivo sanoo.

Alkukeväällä tehdyissä simulaatioissa päästiin 2–3 prosentin säästöön ja prosesseja hiomalla 9 prosentin säästöön. Arvioiden mukaan vuositasolla säästöt ensivaiheessa voivat nousta jopa noin kahteen miljoonaan euroon. Kun säästö vuosittain kertautuu, vaikutus on kaupungin sosiaali- ja terveysmenoissa merkittävä. ♦

Faktat

Tekes tukee mallin levittämistä

Julkisessa rakentamisessa perinteisesti hinta on ratkaissut ja kokemus osoittaa, että se ei ole aina järkevää.

Aikataulut ovat myöhästyneet, kustannukset paisuneet ja mikään osapuoli ei ole lopulta ollut tyytyväinen.

Järvenpään aiempi hanke jouduttiin keskeyttämään kokonaan vuonna 2012, kun valitukset urakkakilpailusta etenivät korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka.

Asiat jouduttiin pakon edessä tekemään täysin uudella tavalla. Nyt osittain Tekesin tuella toteutettava uusi toimintatapa pilotoi kansallista mallia julkisiin rakennushankintoihin. Jatkossa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hanke Ouluun toteutetaan samalla mallilla. Kyselyitä on jo tullut muualtakin.

Uudesta rakentamisen mallista odotetaan suomalaisille yrityksille lisää liiketoimintaa ja vientiä myös kansainvälisille markkinoille.

Virtuaalisen rakentamisen malli VIRMA tehostaa käyttäjien kanssa yhteistyössä tehtävää suunnittelua. Luonnollisen kokoisessa 3D-ympäristössä voidaan näyttää visuaalisesti eri vaihtoehdot ja eri taustoista tulevat suunnittelutiimin jäsenet voivat testata käytännössä ratkaisujen toimivuutta. Tässä ympäristössä Järvenpäässä kokeiltiin käytännössä myös Delfoin avulla määritellyt käyttöprosessit.

Hanketta voi seurata osoitteessa www.jarvenpaanterveystalo.fi.

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus kokoaa hajallaan olevat sote-palvelut saman katon alle.
Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus kokoaa hajallaan olevat sote-palvelut saman katon alle.
Jari Toivo
Jari Toivo
Tiina Salminen
Tiina Salminen

Faktat

Tekes tukee mallin levittämistä

Julkisessa rakentamisessa perinteisesti hinta on ratkaissut ja kokemus osoittaa, että se ei ole aina järkevää.

Aikataulut ovat myöhästyneet, kustannukset paisuneet ja mikään osapuoli ei ole lopulta ollut tyytyväinen.

Järvenpään aiempi hanke jouduttiin keskeyttämään kokonaan vuonna 2012, kun valitukset urakkakilpailusta etenivät korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka.

Asiat jouduttiin pakon edessä tekemään täysin uudella tavalla. Nyt osittain Tekesin tuella toteutettava uusi toimintatapa pilotoi kansallista mallia julkisiin rakennushankintoihin. Jatkossa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hanke Ouluun toteutetaan samalla mallilla. Kyselyitä on jo tullut muualtakin.

Uudesta rakentamisen mallista odotetaan suomalaisille yrityksille lisää liiketoimintaa ja vientiä myös kansainvälisille markkinoille.

Virtuaalisen rakentamisen malli VIRMA tehostaa käyttäjien kanssa yhteistyössä tehtävää suunnittelua. Luonnollisen kokoisessa 3D-ympäristössä voidaan näyttää visuaalisesti eri vaihtoehdot ja eri taustoista tulevat suunnittelutiimin jäsenet voivat testata käytännössä ratkaisujen toimivuutta. Tässä ympäristössä Järvenpäässä kokeiltiin käytännössä myös Delfoin avulla määritellyt käyttöprosessit.

Hanketta voi seurata osoitteessa www.jarvenpaanterveystalo.fi.