tietoplus

Liiteri – uusi elinympäristön tietopalvelu

Maankäytön suunnittelussa, rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa hyödynnetään paikkatietoja ja erilaisia tietojärjestelmiä niin päivittäisten rutiinien hoidossa kuin isoja päätöksiä valmisteltaessa. Tietopalvelu Liiteri kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja.

On tärkeää, että sähköiset järjestelmät ovat mahdollisimman toimivia, helppokäyttöisiä ja tarkoituksenmukaisia. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa (SADe) toteutetaan uusia sähköisiä palveluja asumiseen ja rakentamiseen liittyen. Yksi niistä on tietopalvelu Liiteri, joka kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Liiteri on ollut pilottikäytössä kesäkuusta lähtien ja se on avattu kaikkien käyttäjien käyttöön lokakuun lopussa.

Liiterissä tietoa rakennetusta ympäristöstä

Suomen ympäristökeskus (SYKE) tarjoaa internet-palveluidensa kautta paljon erilaisia tietosisältöjä ja paikkatietoja rakennetun ympäristön aihepiireistä. Valtakunnalliset alueidenkäytön tietojärjestelmät ovat kuitenkin vaikeakäyttöisiä ja teknisesti vanhentuneita, ja tiedontarvitsijat ja heidän tarpeensa ovat moninaistuneet. Liiteri korvaa vanhat järjestelmät ja tarjoaa uutta tietosisältöä rakennetusta ympäristöstä kiinnostuneille.

Liiteri tuo rakennettua ympäristöä koskevat tiedot helposti kaikkien saataville. Liiterissä eri aineistoja ja aihepiirejä voi vapaasti yhdistellä keskenään, ja niistä on helppo tulostaa esimerkiksi karttoja. Monet koko maan kattavat tiedot löytyvät Liiterin avulla yhdestä osoitteesta, eikä siirtymiä eri tietojärjestelmien välillä tarvitse tehdä.

Liiterin tietosisältö koostuu Suomen ympäristökeskuksen ja muiden tiedontuottajien kokoamasta tilasto- ja paikkatiedosta. Liiteriin on luotu myös täysin uutta sisältöä muun muassa yhdyskuntarakenteen eheydestä, kaupan alueista, viherrakenteesta ja rakentamisen suunnitelmallisuudesta. Liiterin avoimet tietosisällöt tarjotaan kaikille käyttäjille maksutta käyttöön. Liiterin maksullisessa versiossa on käytössä laajempi tietosisältö ja enemmän toiminnallisuuksia. Liiteri on rakennettu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, ympäristöministeriön ja Sito Oy:n kanssa.

Yleiskaavapalvelu kattaa koko maan

Liiteri-palveluun liittyy olennaisesti uusi Yleiskaavapalvelu, jossa on paikkatietoina yhdistelmiä yleiskaavoista koko maan kattavasti. Aineisto sisältää yleiskaavoista kaavatilanteen karttayhdelmät, hakemistokartat eri kaavojen keskeisimmillä ominaisuustiedoilla sekä kaavamerkinnät ja -määräykset.

Yleiskaavatilanne kattaa maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavat vuodesta 2000 lähtien sekä voimassa olevat vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetut yleiskaavat. Yleiskaavat on kerätty kunnista ja konsulteilta sekä ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen aineistoista.

Liiteri-palvelun kautta on mahdollista katsella yleiskaavapalvelun aineistoja. Yleiskaavapalvelun aineistot ovat saatavissa myös WMS/WFS- rajapinnan kautta, jolloin niitä voi hyödyntää muissa karttapalveluissa ja -työpöytäsovelluksissa. Yleiskaava-aineistoa päivitetään neljä kertaa vuodessa ja sen käyttö on maksullista.

Työkalu ja aineistoja laajalle joukolle

Liiteri on suunnattu erityisesti maankäytön suunnittelun ja rakennetun ympäristön parissa työskenteleville viranomaisille ja yrityksille. Sen ensisijainen tehtävä on tukea maankäyttö- ja rakennuslaissa määriteltyjen tehtävien hoitamista. Palvelu helpottaa niin alueidenkäytön suunnittelijoiden, kaavoittajien, konsulttien kuin tutkijoidenkin työtä.

Monista aineistoista löytyy pitkiä aikasarjoja, joita tarkastelemalla voi hahmottaa eri ilmiöiden kehitystä ja peilata niitä tulevaisuuden suunnitelmiin.

Liiterin tietoaineistoja voi käyttää esimerkiksi kaavoituksessa ja sen seurannassa, rakentamiseen liittyvien lupien ja avustusten ratkaisemisessa, strategisten suunnitelmien ja ohjelmien laatimisessa sekä rakennetun ympäristön tilan seurannassa. Samalla Liiteri tarjoaa myös kansalaisille helppokäyttöistä ja ymmärrettävää tietoa elinympäristöstä. Palvelun avulla voi tarkastella esimerkiksi tietyn asuinalueen tai vapaa-ajan asunnon lähiympäristön rakentamiseen, palveluiden sijaintiin tai virkistysalueisiin liittyviä tietoja. ♦

Kaarina Vartiainen

Erikoistutkija

Suomen ympäristökeskus

kaarina.vartiainen@ymparisto.fi

Lisätietoja:

Tietopalvelu Liiteri: http://liiteri.ymparisto.fi/

Liiterin www-sivut: www.ymparisto.fi/liiteri

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat