Sosiaali- ja terveyspalvelut

Professori Juho Lehto:

Viimevaiheen

hoitotoiveet

sairauskertomukseen

Kun ihmisellä on pitkälle edennyt parantumaton, kuolemaan johtava sairaus, hoitoon tulisi sisältyä keskustelu potilaan toivom…