[ Yrittäjyys ja digi ]

10

kysymystä

työajan mobiiliseurannasta

Työtuntien kirjaaminen mobiilisti kasvattaa suosiota myös kuntasektorilla. Ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumaton työajanseuranta mahdollistaa toimintojen järkeistämisen. Mobiiliseuranta helpottaa liukuvan työajan etujen hyödyntämistä.

Jouni Lampinen

Hämeenlinnan kaupungin henkilöstö- ja hallintojohtaja Anne Iijalainen:

1 Mitä työajanseurannan uudistamisella on tavoiteltu?

- Liukuvan työajan ja mobiilikirjausten käyttöönotossa on haettu joustoja työhön.

2 Mitä hyvää mobiiliseurannasta on koitunut työntekijöille?

- Työntekijät voivat mahdollisuuksien mukaan suunnitella työpäivänsä. Liukuva työaika mahdollistaa työn ja muun elämän yhdistämisen eri tavalla kuin määrätyt työvuorot.

3 Entä työnantajalle?

- Tehokas työaika lisääntyy, kun leimaukset voi tehdä eri työkohteissa.

4 Vaatiiko uuden järjestelmän omaksuminen paljon aikaa?

- Suuria massakoulutuksia emme ole järjestäneet. Järjestelmän käyttö on helppoa. Panostimme ohjeiden selkeyteen.

Aacon Oy:n toimitusjohtaja Jani Tohmo:

5 Mikä on työajan mobiiliseurannan nykytila ja tulevaisuuden näkymä?

- Mobiilin merkitys kasvaa koko ajan. Iso osa asiakkaistamme kuitenkin ottaa vielä lisäksi perinteisen leimauslaitteen.

6 Mitkä ovat kuntien yleisimmät kysymykset?

- Käytön sujuvuus ja helppous ovat aika ratkaisevia, kun haetaan uutta järjestelmää. Kuntapuolella kysytään usein, missä ne tiedot ovat. Laki ei edellytä, että tiedot ovat Suomessa, mutta sitä kysytään.

Järvenpään kaupungin HR-asiantuntija Anna-Liisa Vainio:

7 Mitä tietoja työajanseurannasta voi nähdä?

- Työntekijä näkee oman leimaus-, korjaus- ja raportointivälilehden. Työntekijän esimies näkee alaistensa raportit. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan.

8 Mikä on ollut merkittävin yksittäinen hyöty uusista järjestelmistä?

- Olemme saaneet liukuvan työajan seurannan piiriin sellaisia henkilöstöryhmiä, joilla ei ole ollut leimauslaitetta työpisteellään.

Hollolan kunnan tietohallintopäällikkö Sampo Syrjäläinen:

9 Pystyykö työajanseurantaa käyttämään eri laitteilla, joissa on nettiyhteys?

- Tietysti, tämä on selainpohjainen järjestelmä. Ja kun kaikilla ei ollut älypuhelimia, niin kirjautumisen pystyi hoitamaan tekstiviestillä.

10 Ovatko työajan mobiiliseurannan kustannukset helppo budjetoida?

- Kyllä, ne ovat joitain euroja käyttäjää ja kuukautta kohti. Kiinteät leimauslaitteet tuottavat enemmän investointiluonteisia kustannuksia, vaikka taustalla saattaa olla joitain palvelusopimuksia.

[ Faktat ]

Aina käsien ulottuvilla

Puhelinleimausta voi käyttää ainoana leimaustapana tai sillä voi täydentää muita leimaustapoja.

Työntekijä voi esimerkiksi leimautua aamulla sisään leimauslaitteella tai tietokoneella ja iltapäivällä ulos matkapuhelimella.

Työaikaleimauksia on mahdollista tehdä millä tahansa matkapuhelimella.

[ Faktat ]

Aina käsien ulottuvilla

Puhelinleimausta voi käyttää ainoana leimaustapana tai sillä voi täydentää muita leimaustapoja.

Työntekijä voi esimerkiksi leimautua aamulla sisään leimauslaitteella tai tietokoneella ja iltapäivällä ulos matkapuhelimella.

Työaikaleimauksia on mahdollista tehdä millä tahansa matkapuhelimella.