[ Lakia lukien ]

Muista muutoksenhaun ohjaus!

Viisaat virkamiehet sanovat, että viranomaispäätöksen tärkein osa on sen viimeinen aanelonen, muutoksenhakuohjaus.

Tunarointi muutoksenhakuohjeistuksessa aiheuttaa monenlaista päänvaivaa niin hallintopäätöksen tekijälle kuin sen kohteellekin.

Siis: Mitä meidän on hyvä tietää siitä, mitä pöytäkirjavirkamiehen on hyvä tietää muutoksenhakuohjauksesta?

Näkemys I

Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää Helsingin yliopistosta, milloin kunnallisen toimielimen päätökseen on pakko liittää muutoksenhakuohjaus?

- Aina kun päätökseen saa hakea muutosta. Jos taas päätökseen ei saa hakea muutosta, myös siitä on kerrottava erikseen.

- Ideana on se, että päätökseen tyytymättömälle on kerrottava avoimesti, kuinka hän pääsee mahdollisessa muutoksenhaussaan eteenpäin.

Muutoksenhakijan ensi hädän työkalut?

- Oikaisuvaatimus, kunnallisvalitus ja hallintovalitus.

Kuntalain mukainen koreografia?

- Pääsääntönä on, että ennen yleisen laillisuusvalituksen eli kunnallisvalituksen kirjoittamista on tehtävä oikaisuvaatimus.

- Päätöksen väitetty virheellisyys tutkitaan siis ensin ”talon sisällä”. Tämä koskee virkamiespäätöksiä, lautakuntia ja hallitusta. Ainoana poikkeuksena ovat valtuuston päätökset, joista valitetaan suoraan hallinto-oikeuteen.

Erityislakien mukainen koreo-grafia?

- Erityislakeihin perustuva muutoksenhaku on joskus kimuranttia. On tutkittava jokainen erityislaki erikseen ja mentävä sen nuottien mukaan. Joskus siellä on oikaisuvaatimusmenettely, joskus ei. Silloin kun tie on auki hallinto-oikeuteen, valituksen nimi on useimmiten hallintovalitus.

Mitä tapahtuu, jos pöytäkirjanpitäjä sössii ja unohtaa muutoksenhakuohjauksen kokonaan?

- Silloin päätös ei tule laisinkaan lainvoimaiseksi. Muutoksenhakuaika ei pääty, vaan se jatkuu ja jatkuu.

- Virkamieheltä se on melko paha munaus. Jos päätös ei tule normaalissa järjestyksessä lainvoimaiseksi, asia jää kummittelemaan ja se voi tulla vastaan vielä vuosikausienkin kuluttua. Edessä on silloin iso sekaannus ja epäjärjestys.

Näkemys II

Johtava lakimies Riitta Myllymäki Kuntaliitosta, mitkä asiat muutoksenhaussa askarruttavat virkamiehiä eniten?

- Aina ei ole selvää, milloin viranhaltijan tai toimielimen päätökseen ylipäätään voi hakea muutosta. Missä menee raja päätöksen valmistelun ja varsinaisen päätöksen välillä?

- Myös muutoksenhakukeinojen valikoima saa jotkut joskus mietteliäiksi. Onko kyse kuntalain mukaisesta kunnallisvalituksesta vai mennäänkö erityislain mukaisen muutoksenhaun eli hallintovalituksen puolelle?

Aiheuttaako muutoksenhakuoh-jauksen antaminen suurtakin kärsimystä virkamiesten sielulle?

- Tuskan määrä vaihtelee hallintosektoreittain. Etenkin maankäyttö- ja rakennuspuoli on monelle juristillekin murheenkryyniala.

Kuka on vastuussa siitä, että muutoksenhakuohjaukset ovat kunnossa?

- Kyllä se viimekätinen vastuu on virkamiesten harteilla. Luottamus- väen on voitava luottaa siihen, että koulutetut virkamiehet osaavat työnsä.

Kuinka monta erilaista lomaketta, muutoksenhakuohjauksen pohjaa, vaikkapa kunnansihteeri tarvitsee?

- Noin viittä mallipohjaa fiksailemalla pääsee jo aika pitkälle.

Joko ikimuistoiset kunnalliset ilmoitustaulut on kannettu hallintomuseon vitriiniin?

- Ei, ei. Ilmoitustaulut ovat yhä elävää kunnalliselämää.

- Kuntalain mukaiset muutoksenhakuohjaukset voidaan kyllä nykyisin hoitaa pelkästään verkossa.

- Mutta meillä on yhä kymmeniä erityislakeja, joita ei ole päivitetty digiaikaan. Niitä varten ilmoitustauluja tarvitaan vielä kauan.

Piirros: Yrjö Klippi

Piirros: Yrjö Klippi