[ Yrittäjyys ja digi ]

Some nostaa

sananvapauden pöydälle

Kunnan luottamushenkilöiden ja koko henkilöstön on tiedettävä vastuunsa ja vapautensa sosiaalisessa mediassa. Kuntien tulisi ottaa some haltuun tavoilla, jotka lisäävät avoimuutta ja luottamusta paikallisyhteisöissä.

Jouni Lampinen

Juvan kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhteisten toimintaperiaatteiden huoneentaulun, joka rajoittaa Ano Turtiaisen, ps., mielestä sananvapautta.

Ensimmäistä kauttaan valtuutettuna toimivan Turtiaisen kannattama vastaesitys huoneentaulun pöydällepanosta jatkovalmistelua varten hävisi selkeästi äänin 24–3.

Huoneentaulu on lisännyt keskustelua sananvapaudesta ja yhteisistä arvoista Etelä-Savossa sijaitsevassa runsaan 6 300 asukkaan kunnassa.

Turtiaisen kritiikki kohdistuu erityisesti asiallisen ja reilun somen sääntöihin, jotka ovat huoneentaulussa yksi kohta yhdeksästä.

Turtiainen on keskustellut päätöksestä aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

- Aloitin näistä säännöistä kirjoittamisen saman tien. Provosoiduin näistä säännöistä.

Rasismi ei käy

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Elisa Hänninen, kesk., piti hyvänä, että viime vuodelta tuttu huoneentaulu sai jatkoa osin muuttuneena.

Somen säännöistä tuli kokonaan uusi kohta valtuuston syyskuussa hyväksymään huoneentauluun.

- Sähköinen viestintä on koko ajan lisääntynyt. Ehkäpä sinne on helpompi kirjoittaa miettimättä, mitä sinne kirjoittaa, Hänninen pohtii.

- Some on kuitenkin nykyaikaa, ja se on hyvin käytettynä erittäin hyvä viestintäväline.

Hänninen painottaa, että huoneentaulu ei rajoita sananvapautta.

Sananvapaus on hänen mukaansa ymmärrettävä oikealla tavalla.

Esimerkiksi rasististen tai muita loukkaavien mielipiteiden esittäminen ei ole hyväksyttävää.

Äänestäjän asialla

Huoneentauluun sovittujen periaatteiden mukaisesti valtuutettujen on otettava huomioon Juvan kunnan arvopohja ja sitä koskevat linjaukset. Esitetyt mielipiteet eivät voi olla ristiriidassa yhteisen arvopohjan kanssa.

Sähköistä viestintää ja sosiaalisen median käyttöä ohjaavissa säännöissä muistutetaan valtuutetun olevan valtuutettu 24 tuntia vuorokaudessa ja jokaisena viikon päivänä.

Juvan huoneentaulun eettisen toiminnan periaatteisiin on sovittu, että valtuutettu ei pese likapyykkiä lehtien palstoilla ja muissa medioissa.

Lisäksi valtuutetun muistutetaan olevan vastuussa äänestäjilleen.

- Minähän tulin valituksi ronskeilla some-kirjoituksilla, Turtiainen sanoo ja miettii, miten huoneentaulu on tulkittavissa.

Kuntalaki toimii

Turtiainen huomauttaa, että kunnan arvoja linjaava strategiatyö on kesken.

Hännisen mukaan kunnan arvot ovat olemassa, mutta ne tulevat selkeämmin esiin, kun lausuntokierroksella oleva uusi strategia aikanaan hyväksytään.

Turtiaisen mielestä perussuomalaisten olisi pitänyt olla toteutunutta vahvemmin mukana huoneentaulun valmistelussa.

Siitä Hänninen, Turtiainen ja muut Juvan kunnanvaltuutetut ovat yhtä mieltä, että kuntalain kirjaaminen somen sääntöjen yhteyteen oli kannatettava nosto.

Kuntalakiin on kirjoitettu, että luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.

Kopio ei maistu

Juva ei ole ainoa kunta, jossa ajatus yhteisten toimintaperiaatteiden sopimisesta on saanut kannatusta. Esimerkiksi Juvan naapurikunta, noin 2 600 asukkaan Sulkava valmisteli omaa huoneentauluaan.

Jo edellisen valtuuston aikana liikkeelle lähtenyt idea on nyt taka-alalla.

- Yli puolet valtuutetuista vaihtui ja meille tuli uusi kunnanjohtaja. Aika ei ole nyt otollinen huoneentaululle, Sulkavan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Auvinen, kesk., sanoo.

Juvan aikaisempi huoneentaulu oli esikuvana Sulkavan kunnalle, mutta se ei olisi sellaisenaan toimiva, Auvinen arvioi.

- Se olisi päälle liimattua eikä toimisi. Huoneentaulun on oltava oman kunnan näköinen.

Oma rooli esille

Sosiaalisen median merkityksen kasvu on haastanut kuntia uudella tavalla avaamaan viestintäänsä.

Arvo- ja linjakeskusteluita käyvillä luottamushenkilöillä on tärkeä rooli avoimen viestintäilmapiirin aikaansaamiseksi.

Kunnassa valtuusto ja muissa organisaatioissa vastaava ylin päättävä elin luovat mahdollisuudet viestintään talousarvion, toimintasuunnitelman, strategian ja hallintosäännön avulla.

Hämeenkyrön kunnan viestintää johtava kunnanhallitus hyväksyi sosiaalisen median strategian vuonna 2015.

Se toimii edelleen hyvin muuttuvassa ympäristössä, talousjohtaja Tiina Paloranta vahvistaa.

Sananvapautta edistää, kun perusasiat ovat jokaisen hallussa.

Viranhaltijoiden työ- ja siviiliroolien sekoittumisesta ei ole tullut ongelmia reilun 10 000 asukkaan kunnassa Pirkanmaalla.

Hämeenkyrön some-ohjeista on luettavissa miten henkilökohtainen mielipide on syytä muotoilla:

- Kun osallistut sosiaaliseen mediaan, ilmoita viestissäsi, että kyseessä on oma mielipiteesi eikä kunnan virallinen kannanotto.

Yhteistä viestintää

Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine näkee keskinäisen luottamuksen tukevan viestintää vajaan 7 000 asukkaan kunnassa Lapissa. Somen vaarojen korostamiselle ei ole ollut tarvetta.

- Sananvapaus se on viranhaltijoillakin.

Vapautensa on tunnettava, kunnanjohtaja täsmentää.

- Sananvapauteen liittyy myös vastuu.

Matkailusta voimavaroja saavan Inarin kunnan viestintästrategiassa on panostettu siihen, että se toimii käytännössä.

- Viestinnän vastuut, painopisteet ja kanavat on tärkeä määritellä selkeästi, Toni K. Laine luettelee.

Inarin viestintästrategiassa kunnan koko henkilöstö ja luottamushenkilöstö ovat sitoutuneita viestinnän kehittämiseen.

Keskustelu lisääntyy

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen ennakoi kuntien ja kuntalaisten välisen suhteen merkittävää muutosta.

Sosiaalisen median merkitys kasvaa ja nopealla tahdilla.

- Sosiaalisen median käytöstä tulee sekä kunnan työntekijöiden että erityisesti luottamushenkilöiden uusi ydinkompetenssi, Hyyryläinen sanoo.

- Jos maakuntauudistus toteutuu, kuntien palvelurooli kehittyy elinvoimarooliksi. Kuntalaisesta tulee kunnalle kumppani ja kanssakehittäjä. Perinteisessä palveluroolissa kuntalainen on korostetusti asiakas.

- Muutos synnyttää tarpeen entistä vahvempaan vuorovaikutukseen kuntayhteisön kanssa, Hyyryläinen sanoo.

Sananvapaus ei yksin sanele yhteisön toimivaa vuorovaikutusta.

- Kaikkea mitä saisi sanoa, ei pitäisi sanoa.

[ Faktat ]

Kritiikille on oma paikkansa

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä, osallistua julkiseen keskusteluun ja kritisoida vallankäyttöä julkisesti.

Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja sekä mielipiteitä.

Työyhteisön epäkohdista kirjoittaminen julkisesti ei ole kiellettyä.

Viranhaltijoilla on laajempi sananvapaus kuin yksityisen sektorin työntekijöillä, koska heidän työnsä on verovaroilla kustannettua ja virkatoimilla on vaikutusta kuntalaisten etuihin, oikeuksiin ja hyvinvointiin.

Viranhaltijaa koskevat sananvapaussäännökset koskevat lähtökohtaisesti myös työsuhteisia työntekijöitä, vaikka oikeusperusteet ovat osittain erilaiset.

Virkasuhteessa työskentelevillä sananvapauden käyttämiseen vaikuttaa asiallisuusvaatimus, kun taas työsuhteessa olevia koskeva lojaliteettivelvoite saa perustansa työoikeudellisesta sääntelystä.

[ Faktat ]

Kritiikille on oma paikkansa

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä, osallistua julkiseen keskusteluun ja kritisoida vallankäyttöä julkisesti.

Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja sekä mielipiteitä.

Työyhteisön epäkohdista kirjoittaminen julkisesti ei ole kiellettyä.

Viranhaltijoilla on laajempi sananvapaus kuin yksityisen sektorin työntekijöillä, koska heidän työnsä on verovaroilla kustannettua ja virkatoimilla on vaikutusta kuntalaisten etuihin, oikeuksiin ja hyvinvointiin.

Viranhaltijaa koskevat sananvapaussäännökset koskevat lähtökohtaisesti myös työsuhteisia työntekijöitä, vaikka oikeusperusteet ovat osittain erilaiset.

Virkasuhteessa työskentelevillä sananvapauden käyttämiseen vaikuttaa asiallisuusvaatimus, kun taas työsuhteessa olevia koskeva lojaliteettivelvoite saa perustansa työoikeudellisesta sääntelystä.