HSL:n mukaan yksityisautoilun vähentäminen ja joukkoliikenteen käytön lisääminen on välttämätöntä Helsingin seudun kasvavan asukas- ja työpaikkamäärän takia.
HSL:n mukaan yksityisautoilun vähentäminen ja joukkoliikenteen käytön lisääminen on välttämätöntä Helsingin seudun kasvavan asukas- ja työpaikkamäärän takia.

HSL haluaa tiemaksut

Helsingin seudulle esitetään yksityisajoneuvoilta perittävää maksua, jonka avulla rahoitettaisiin väylähankkeita ja joukkoliikennettä. Tarkoitus on ohjata kuntalaisia joukkoliikenteen käyttäjiksi.

ville miettinen kuvat: seppo haavisto

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) haluaa kerätä yksityisautoilijoilta maksua muun muassa suurten väylähankkeiden rahoittamiseksi.

Kunnille lähteneessä lausuntopyynnössä maksun nimike on ajoneuvoliikenteen hinnoittelu. Maksun nimeä tai luonnetta ei ole määritelty tarkemmin, esimerkiksi tiemaksuksi tai ruuhkamaksuksi, koska maksun keräämisen teknisistä toteuttamistavoista tai muusta perintätavasta ei ole vielä esitystä.

Kunnilla on aikaa vuoden loppuun saakka ilmoittaa periaatteellinen kantansa maksun keräämiseen ylipäätään.

Ajoneuvoliikenteen maksu on osa lokakuussa valmistunutta Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (HLJ 2015), jota on valmisteltu yhdessä Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen mukaisen maankäytön suunnitelman ja asumisen strategian kanssa.

HLJ 2015:n piirissä on 14 kuntaa Helsingin seudulla: pääkaupunkiseutu eli Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen sekä KUUMA-kunnat eli Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja Sipoo.

HLJ 2015 arvioi seudun liikenteen kehittämistarpeita, ja investointihankkeiden osalta tilanne on se, että rahaa ei nykytason mukaan ole tarpeeksi. Siksi HSL ehdottaa maksua yksityisautoilijoille.

- Jos suunnitelmaa katsoo ja mitä kaikkia ratahankkeita ja tiehankkeita tälle alueelle on, niin nykyinen vuosittainen 240 miljoonan euron rahoitustaso ei riitä alkuunkaan, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

HSL:n mukaan ajoneuvomaksun ideana on, että – toisin kuin esimerkiksi valtiolle maksettava autovero – ajoneuvoliikenteen maksu palautuu suoraan seudun liikenteen hyväksi.

- Arviomme mukaan tällä saadaan kerättyä 165 miljoonaa euroa vuodessa, josta 110 miljoonaa ohjattaisiin investointeihin ja 55 miljoonaa joukkoliikenteen palvelutason nostoon, Rihtniemi sanoo.

- Tämän maksun kanssa olemme päässeet vuositasolla 375 miljoonan rahoitustasoon, ja vielä silloinkaan kaikkia hankkeita joita toivoisimme ei pystytä rahoittamaan, vaan ne pitää vain sitten ajoittaa uudella lailla.

Joukkoliikenteen kasvu ytimessä

Osastonjohtaja Sini Puntanen HSL:n Liikennejärjestelmäosastolta kertoo, että ajoneuvoliikenteen hinnoittelun rooli liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on merkittävä.

- Se on sisäänrakennettu suunnitelmaan keskeisenä toimenpiteenä. Sen merkitys on reilut 10 % koko siitä liikennejärjestelmään käytettävästä rahasta, mikä tarvitaan vuonna 2025, Puntanen sanoo.

Viime vuonna liikennejärjestelmä nieli 1,3 miljardia euroa. Siitä kuluu investointeihin kolmasosa, hoitoon ja ylläpitoon reilu neljäsosa ja joukkoliikenteeseen reilu kolmasosa.

Ajoneuvoliikenteen maksulla kerättävä summa, 165 miljoonaa euroa, on laskettu liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2011 tekemää ruuhkamaksuselvitystä hyödyntäen.

HLJ 2015:n tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen painoarvoa. Tämä vähentäisi autoilua ja sitä kautta väylien korjaustarvetta.

Sini Puntanen korostaa, että ajoneuvomaksun suuri merkitys onkin siinä, miten se muuttaa ihmisten liikkumista, kun se ohjaa ihmisten valintoja kulkumuodon valinnassa ja pitkällä aikajänteellä myös maankäytön tiiveyteen.

- Ohjausvaikutus on ehkä jopa merkittävämpi kuin rahoitusvaikutus. Tämä tarkoittaa, että se vähentää tietynlaisten investointien tarvetta, Puntanen sanoo.

Ohjaava vaikutus on selvitetty liikenne-ennustemalleilla, joita on vastikään päivitetty uusimpien liikkumistutkimusten pohjalta ja tavaraliikennetutkimusten pohjalta.

- Malleissa voi varioida liikkumisen hintaa ja nopeutta eri kulkumuodoilla. Suunnitelman mukaiset liikenneverkot, ja hinnat ja maankäytöt on viety malliin ja sillä tutkittu vaikutuksia, Puntanen kertoo.

Eriäviä mielipiteitä

HSL:n hallitus ei ollut yksimielinen lähettäessään HLJ:n lausunnoille. Ajoneuvoliikenteen maksusta jätettiin kaksi eriävää mielipidettä.

Niissä esitetään huoli autoilijoiden rokottamisen vaikutuksesta kehyskuntien liike-elämälle.

Suvi Rihtniemi myöntää huolen oikeansuuntaiseksi.

- Järjestelmän suunnittelun yhteydessä pitää katsoa, ettei tämmöisiä tilanteita tule.

- Kansainvälisistä esimerkeistä joita olemme tutkineet Lontoosta ja Tukholmasta, tämmöistä vaikutusta ei ole havaittu, Rihtniemi sanoo.

Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio uskoo, että kehyskuntien yhteinen suhtautuminen maksuun on hyvin varauksellinen.

- Kustannukset kiinteistöjen hinnassa ja verorasituksena ovat aika korkeat kehyskuntien näkökulmasta. On vaara, että ylimääräiset liikennöintimaksut tulevat rasittamaan kokonaisveroastetta ja elämisen kustannuksia tällä alueella.

Aarnio ei myöskään täysin niele perustelua, että maksu palautuu joukkoliikenteen ylläpitoon kaikkien kuntien hyväksi.

- Todennäköisesti raha painottuisi suurempiin kaupunkeihin, joissa on suuremmat liikennemäärät. Se ei jakautuisi tällä alueella tasapuolisesti, Aarnio uskoo.
HLJ 2015 oli KUUMA-kuntien johtokunnan käsittelyssä marraskuun alussa. Se hyväksyi MAL-aiesopimuksen ja asumisen strategian, mutta liikenteen hinnoittelun osalta mielipiteet jakautuivat. Hinnoittelusta KUUMA-kunnat antavat lausuntonsa joulukuussa.

Faktat

2 miljoonaa asukasta

1,5 miljoonaa matkaa

Vuonna 2050 Helsingin seudulla on arviolta 2 miljoonaa asukasta ja 1,05 miljoonaa työpaikkaa. Jos arvio toteutuu, se merkitsee että asukasmäärä lisääntyy 45 % ja työpaikkojen määrä 46 % nykyisestä.

Päivittäisiä matkoja joukkoliikenteellä arvioidaan vuonna 2050 tehtävän 1,5 miljoonaa.

HSL:n suunnitelmissa joukkoliikenteen perustan tuolloin muodostaa runkoverkko eli tiheästi liikennöitävä raideliikenne ja sitä täydentävä runkobussiliikenne.

Poikittaiset runkolinjat parantavat yhteyksiä seudun keskusten välillä, jolloin syntyy vetovoimaisia solmupisteitä työpaikoille ja palveluille. Liityntäbusseilla varmistetaan hyvät yhteydet myös laajemmalta alueelta.

Ajoneuvoliikenteen hinnoittelu on HSL:n mukaan tehokas keino ohjata ihmisiä joukkoliikenteen käyttäjiksi; samalla ruuhkat pysyvät kurissa ja matka-ajat lyhenevät.

Faktat

Ministeri Risikko:
Maksut ovat alueellinen kysymys

Kunta- ja liikenneministeri Paula Risikon, kok., mukaan alueelliset tienkäyttömaksut ovat alueellinen kysymys, ja niiden käytöstä tulee päättää alueella itsellään.

- Jos joku alue haluaa ottaa käyttöön tiemaksut rahoittaakseen alueellista liikennejärjestelmäänsä tai paikallisia hankkeita, ei valtio asetu tätä vastustamaan, Risikko sanoo.

- Vastaavasti valtio ei myöskään pakota mitään aluetta ottamaan alueellisia tienkäyttömaksuja käyttöön.

Ministerin mukaan jatkotoimet riippuvat siitä, minkälaiseen esitykseen HSL lopulta päätyy.

- Jos esimerkiksi Helsingin seutu haluaa ottaa käyttöön tiemaksut, edellyttää tämä lain muutosta. Samalla valtio voi varmistaa, että maksuista ei tule kohtuuttomia.

Kuntaliitto kannattaa maksun selvittämistä

Kuntaliiton hallitus linjasi kantojaan liikenteen tiemaksujärjestelmään kaksi vuotta sitten käsitellessään Yhdyskuntien kehittämisen linjauksia.

- Tiemaksujärjestelmän käyttöönottomahdollisuuksia on tarpeen kehittää. Jos sen käyttöönottoon tulevaisuudessa päädytään, tulee järjestelmän keruualueiden tuotot kohdentaa ao. kuntien ja alueiden liikennejärjestelmäkokonaisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen, Kuntaliitto linjasi.

Antaessaan lausuntoa kilometriveroa kartoittaneelle Jorma Ollilan työryhmälle Kuntaliitto muistutti, että valtion rahoitusvastuita on siirtynyt kunnille niin liikenneväylien kuin joukkoliikennepalvelujenkin toteuttamisessa, mikä on heikentänyt työnjaon selkeyttä ja lisännyt tarvetta uusien rahoitusmallien kuten tiemaksujen selvittämiseen. Kuntaliitto totesi, että tie- tai ruuhkamaksut ovat kansainvälisten esimerkkien mukaan hyviä keinoja hallita liikenneverkon kapasiteettia ja lisätä turvallisuus- ja ympäristötavoitteiden toteutumista.

Viime helmikuussa kuntatalouden sopeuttamisohjelmaa käsitellessään Kuntaliiton hallitus otti kantaa myös liikenteen mahdolliseen verotukseen.

- Kuntien liikenteen vastuista, kustannuksista sekä liikenneverojen kohdentumisesta osittain kunnille käynnistetään selvitys, sopeuttamisohjelmaan kirjattiin.

Faktat

2 miljoonaa asukasta

1,5 miljoonaa matkaa

Vuonna 2050 Helsingin seudulla on arviolta 2 miljoonaa asukasta ja 1,05 miljoonaa työpaikkaa. Jos arvio toteutuu, se merkitsee että asukasmäärä lisääntyy 45 % ja työpaikkojen määrä 46 % nykyisestä.

Päivittäisiä matkoja joukkoliikenteellä arvioidaan vuonna 2050 tehtävän 1,5 miljoonaa.

HSL:n suunnitelmissa joukkoliikenteen perustan tuolloin muodostaa runkoverkko eli tiheästi liikennöitävä raideliikenne ja sitä täydentävä runkobussiliikenne.

Poikittaiset runkolinjat parantavat yhteyksiä seudun keskusten välillä, jolloin syntyy vetovoimaisia solmupisteitä työpaikoille ja palveluille. Liityntäbusseilla varmistetaan hyvät yhteydet myös laajemmalta alueelta.

Ajoneuvoliikenteen hinnoittelu on HSL:n mukaan tehokas keino ohjata ihmisiä joukkoliikenteen käyttäjiksi; samalla ruuhkat pysyvät kurissa ja matka-ajat lyhenevät.

Faktat

Ministeri Risikko:
Maksut ovat alueellinen kysymys

Kunta- ja liikenneministeri Paula Risikon, kok., mukaan alueelliset tienkäyttömaksut ovat alueellinen kysymys, ja niiden käytöstä tulee päättää alueella itsellään.

- Jos joku alue haluaa ottaa käyttöön tiemaksut rahoittaakseen alueellista liikennejärjestelmäänsä tai paikallisia hankkeita, ei valtio asetu tätä vastustamaan, Risikko sanoo.

- Vastaavasti valtio ei myöskään pakota mitään aluetta ottamaan alueellisia tienkäyttömaksuja käyttöön.

Ministerin mukaan jatkotoimet riippuvat siitä, minkälaiseen esitykseen HSL lopulta päätyy.

- Jos esimerkiksi Helsingin seutu haluaa ottaa käyttöön tiemaksut, edellyttää tämä lain muutosta. Samalla valtio voi varmistaa, että maksuista ei tule kohtuuttomia.

Kuntaliitto kannattaa maksun selvittämistä

Kuntaliiton hallitus linjasi kantojaan liikenteen tiemaksujärjestelmään kaksi vuotta sitten käsitellessään Yhdyskuntien kehittämisen linjauksia.

- Tiemaksujärjestelmän käyttöönottomahdollisuuksia on tarpeen kehittää. Jos sen käyttöönottoon tulevaisuudessa päädytään, tulee järjestelmän keruualueiden tuotot kohdentaa ao. kuntien ja alueiden liikennejärjestelmäkokonaisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen, Kuntaliitto linjasi.

Antaessaan lausuntoa kilometriveroa kartoittaneelle Jorma Ollilan työryhmälle Kuntaliitto muistutti, että valtion rahoitusvastuita on siirtynyt kunnille niin liikenneväylien kuin joukkoliikennepalvelujenkin toteuttamisessa, mikä on heikentänyt työnjaon selkeyttä ja lisännyt tarvetta uusien rahoitusmallien kuten tiemaksujen selvittämiseen. Kuntaliitto totesi, että tie- tai ruuhkamaksut ovat kansainvälisten esimerkkien mukaan hyviä keinoja hallita liikenneverkon kapasiteettia ja lisätä turvallisuus- ja ympäristötavoitteiden toteutumista.

Viime helmikuussa kuntatalouden sopeuttamisohjelmaa käsitellessään Kuntaliiton hallitus otti kantaa myös liikenteen mahdolliseen verotukseen.

- Kuntien liikenteen vastuista, kustannuksista sekä liikenneverojen kohdentumisesta osittain kunnille käynnistetään selvitys, sopeuttamisohjelmaan kirjattiin.