SEURAAVA NUMERO 11.12. Uusi kunta

Kuntajohtaminen

myllerryksessä

Sekä virka- että poliittinen johtaminen on kunnissa suuressa muutoksessa. Päätoimisten ja osa-aikaisten luottamushenkilöitten määrä kasvaa, mikä väkisinkin vaikuttaa myös työnjakokysymyksiin.

Kuntien rakenteet muuttuvat monimutkaisemmiksi, kun yhä useampi kunta on rakentanut ympärilleen kuntakonsernin.

Kuntien koko kasvaa ja samalla rakenne muuttuu usein heterogeenisemmaksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislaki sekä rakennelaki voivat mullistaa kuntakenttää.

Niin kotimainen lainsäädäntö kuin EU:n määräykset sekä globaalikin kehitys vaikuttavat yhä enemmän kunnan arkeen.

On merkkejä siitä, että sukupolvenvaihdos tuo uudenlaisia ihmisiä kuntajohtajiksi. Kunnan johtaminen on työpaikka muiden joukossa. Sitoutumisen aste vähenee. Kaikkia iltoja ei haluta istua kokouksissa.

Pormestarimalli sekä kokopäiväiset ja osa-aikaiset luottamushenkilöt tuovat myös uudenlaisia ihmisiä kuntien johtamiseen.

Ristiriitoja virkajohtajien ja luottamushenkilöitten kanssa käsitellään niin erottamisprosesseissa kuin joskus oikeudessakin. Viranhaltijoitten ja luottamushenkilöitten välisistä ristiriidoista keskusteltaessa nousevat esiin luottamuspula, syntipukin etsiminen sekä hyvä veli -verkostot.

Kuntajohtamisen muutoksiin varaudutaan eri tavoin. Tarjolla on koulutusta ja verkostoja. Tietoa ja kokemuksia uusista asetelmista kootaan.